annex 14 – noot 665

Het geboortehuis met een ontknoping à la Roald Dahl

Ward schreef me naar aanleiding van mijn commentaar op zijn roman Het geboortehuis:
‘[…] Wat me enigszins verbaast is dat jij het in verband met Het geboortehuis over een ‘Roald Dahl-achtige’ roman hebt. Heb jij De Standaard van 19 oktober soms onder ogen gehad? Daar is een lovende bespreking van mijn boek in verschenen waarin eveneens naar Roald Dahl werd verwezen. Hoe vleiend ik die vergelijking ook vind, ik moet eerlijk zeggen dat ik me hoegenaamd niet verwant voel met de auteur van The Wonderful Story of Henry Sugar. In de jaren zestig werd ik wel eens vergeleken met Tsjechov en Huxley, wat dan weer gênant is, want dat zijn héél grote auteurs. […]’

In 1995 las ik in Amsterdam geen Vlaamse kranten, maar als lezer van Het geboortehuis ervoer ik – en met mij Peter Jacobs van De Standaard – de verwisseling van het adres van het geboortehuis in het boek als een surrealistische ontknoping van de roman.

De vergelijking met Dahl vond Ruyslinck niet passend. De verwisseling van het adres vond hij niet Roald-Dahlesque. Dat had hij immers in zijn leven verschillende malen meegemaakt! Dit kan geïllustreerd worden met de volgende absurde opsomming:

Het geboortehuis van Raymond De Belser te Berchem had in 1929 het adres Saffierstraat 106 te Berchem. Dat geboortehuis kreeg later het huisnummer 199.

Op 23 maart 1943 verhuisde de familie De Belser van Berchem naar de Hendrik Kuypersstraat 69 te Mortsel. Nog geen twee weken later, op 5 april 1943, werd dit huis platgebombardeerd, waarna de familie in Mortsel werd ondergebracht aan de Guido Gezellelaan 39.

In 1947 verhuisde familie De Belser van hun noodwoning naar een nieuw huis dat achtereenvolgens de volgende adressen kende: Krijgsbaan 172 (1947) en Krijgsbaan 352 (1951). In 1959 werd de straat herdoopt en was het adres Heirbaan 352, niet lang daarna werd het huisnummer gewijzigd in 54. Ook werd de plaatsnaam ‘Mortsel’ soms ingewisseld voor ‘Oude God’.

Om de verwarring nog groter te maken werden vanaf 1954 de aan Raymond De Belser gezonden brieven geadresseerd zowel Dolfijnstraat 88 te Antwerpen als Krijgsbaan 352 / Heirbaan 352 / Heirbaan 54 te Mortsel.

Weer tien jaar later kwamen daar nog verwarrende adresseringen voor Ruyslinck in Pulle bovenop:
In 1964 lag de woning van Ruyslinck in een deel van de gemeente dat in ontwikkeling was. Het huis werd gebouwd aan weg 6, ook wel Buurtweg 6, die  de bijnaam Heibaan kreeg, maar Mirtenhagen had aanvankelijk geen officieel postadres.

In 1969 werd aan Mirtenhagen het adres Heidedreef 26, Pulle gegeven.
In 1971 verhuisde Ruyslinck naar de woning aan de Lindendreef 2 te Pulle, die hij opnieuw ‘Mirtenhagen’ doopte.

Tot slot ging Ruyslinck in 1991 wonen aan de Potaardestraat 25 te Meise alwaar ik hem heb leren kennen.

Als biograaf heb ik me een paar jaar het hoofd gebroken over de verschillende adressen op de brieven aan Raymond De Belser / Ward Ruyslinck met de vraag waar hij werkelijk had gewoond tot uiteindelijk alles op zijn plaats viel.