Wat is nieuw

Na de opbouw van de website zijn – en worden – er aanvullingen aangebracht en zo nodig onjuistheden verbeterd.
De aanvullingen en wijzigingen zijn vanaf oktober 2020 bijgehouden.

 

Datum Pagina Onderdeel Wijzigingen
2023-12-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie /Beeldende kunst Annex 1 (pagina) – Sphinge van André Goezu

(pagina:
wardruyslinck.nl/andre-goezu/)

Op deze pagina heb ik duidelijker uiteengezet dat de Franse teksten bij de aquatinten in de suite ‘Sphinge’ geschreven zijn door Emile Verhaeren en dat de Nederlandse vertaling ervan door mij is geschreven.
Dit om het misverstand te voorkomen dat deze Nederlandse teksten van Ward Ruyslinck zouden zijn, zoals een galleryhouder aangaf bij de verkoop van een aquatint van André Goezu.
2023-10-4 Achtergronden Populariteit voornaam Ward In voetnoten cijfers geactualiseerd: de populariteit van de voornaam Ward is de laatste jaren verder teruggelopen
2023-09-09 Primaire bibliografie / fictie Toneelwerk, radio en tv /
‘De Corridor’ (1965) en ‘Geboorte en dood van Dirk Vandersteen jr.’ (1968)
Naar aanleiding van Arnon Grunbergs De Vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood (2023) heb ik me weer verdiept in Ruyslincks hoorspel ‘De corridor’ (1965), omdat in beide werken de uitzichtloosheid van vluchtelingen tot uiting wordt gebracht; in de afgelopen halve eeuw is daar niets in veranderd.  Op de site heb ik de info over dit hoorspel aangevuld en de pagina met de uitzending van het hoorspel door de VPRO in archive.org gelinkt, zodat het hoorspel ook thans nog is te beluisteren.

Tevens heb ik de info over de film ‘Geboorte en dood van Dirk Vandersteen jr.’ aangevuld met de volledige cast en medewerkers aan de film en een link aangebracht met de tekst van wat Ruyslinck vond van het resultaat van zijn scenario.

Bij beide onderwerpen is een illustratie geplaatst.

2023-04-08 Vertalingen Ward Ruyslinck in vertaling Op aanwijzing van prof. dr. Wilken Engelbrecht (Hoofd van de vakgroep Neerlandistiek aan de Palacký University in Olomouc) de Tsjechische vertaalster van twee verhalen verbeterd en achtergronden aangevuld.
2022-11-09 Primaire bibliografie / Fictie en Non-Fictie poëzie en proza, inleidingen, essays en voordrachten Waar in de lijsten een omslag van een boek is opgenomen, daar – voor zover in het boek vermeld – de omslagontwerper (in rood lettertype) vermeld.
2022-10-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Het zogenaamde schonken-sonnet van Anna Roemersdochter Visscher aan Balthasar Moretus (Antwerpen, 1640) toegevoegd aan Ruyslincks artikel ‘Het Plantijnse huis: rijke erfenis der renaissance’ voor het Journal des Voyages, Bruxelles, 1966.
2022-10-30 Primaire bibliografie / Fictie Poëzie De omslag van Het Daghet, 1e jrg., nr. 5, oktober-november 1947, toegevoegd bij het gedicht ‘Alice, ik heb uw lief gelaat . . .’
2022-10-20 Achtergronden Mijn Ruyslinckiana Submenu en de daarbij behorende lijsten aangebracht:
Inleiding
A. Zelfstandige werken van Ward Ruyslinck
B. Boeken met fictie
C. Boeken met werk over beeldende kunst en Museum Plantin-Moretus
D. Boeken met overige non-fictie
E. Boeken met betrekking tot Ward Ruyslinck
F. Boeken met interviews en besprekingen van zijn werk
G. Schoolboeken, Scripties en Licentiaatsverhandelingen
H. Tijdschriften en Overdrukken met werk van en over Ward Ruyslinck
I. Ward Ruyslinck in vertaling en Vertalingen voor de graad van licentiaat
Annex: Boeken niet meer in m’n RuyslinckianaTekst en lijsten toegevoegd.
2022-10-17 Achtergronden Nieuw onderdeel aangebracht: ‘Mijn Ruyslinckiana’
2022-10-15 Primaire bibliografie / non-fictie Overige non-fictie Teksten gelinkt van de volgende stukken: ‘Galina Nikolajeva’ en ‘Russische Meistererzählungen’ (1958), ‘Angst en vereenzaming in de moderne roman’ (1962), Leesrapporten: Bitter Babylon en The Dorak Affair (1968), ‘Bravo voor de politie’ (1980) en ‘De versjachering van Europa’ 1983.
2022-10-15 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Teksten gelinkt van de causerie ‘Mens voor de lens’ (1969) en van de boekbespreking Het vreugdevuur der ijdelheden van Tom Wolfe.
2022-10-14 Primaire bibliografie / fictie Toneelwerk, radio en tv De tekst van De krekelput met besprekingen van de creatie en een analyse van het toneelstuk door Eric Rinckhout toegevoegd (document gelinkt).
2022-09-26 Primaire bibliografie / fictie Verhalen en verhalenbundels Het verhaal toegevoegd, dat Ruyslinck in 1970 zelf gekozen had voor een verzamelbundel met 100 schrijvers (fragment uit De Karakoliërs).
2022-09-26 Primaire bibliografie / fictie Romans en novellen De bevindingen van Kevin Absillis toegevoegd: de romans en novellen die De Belser vóór De ontaarde slapers schreef bood hij vermoedelijk onder zijn eigen naam aan.
Tevens de lijst aangevuld met zijn eerste roman na Vaargeulen : De barstenmaker in Traumachia. (Beschreven in Het ganzenbord).
2022-09-22 Primaire bibliografie / non-fictie Beeldende kunst De lijst van tentoonstellingen, waar Raymond De Belser/Ward Ruyslinck in het Stedelijk Prentenkabinet aan heeft meegewerkt, aangevuld en de omslagen van de catalogi van Rubens en Jordaens toegevoegd.
2022-09-06 Vertalingen Ward Ruyslinck in vertaling De twee tekeningen van Ruth Fischer bij ‘The snowstorm’ in Delta, 1963, opgenomen.
2022-08-17 Vertalingen Ward Ruyslinck in vertaling De vertaalde werken in Writing in Holland and Flanders, nr. 34, december 1974, opgenomen.
2022-08-01 Primaire bibliografie / non-fictie Beeldende kunst Bij ‘Hypocrisie en ijdelheid in het profane portret’ (1981) een hyperlink gelegd naar het artikel voorzien van zoveel mogelijk afbeeldingen van door Ruyslinck genoemde portretten en zelfportretten uit kunstbezit in binnen- en buitenland.
2022-07-22 Primaire bibliografie / non-fictie Overige non-fictie Aan 27 titels van opstellen, beschouwingen, mijmeringen een pdf gelinkt met de uitgeschreven tekst van het betreffende stuk.
2022-07-20 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten —> Overige non-fictie Het ‘Huldeadres aan de heer O. Leys’ geschreven door De Belser, voorzitter van de KANTL, verplaatst van de lijst ‘Lezingen en voordrachten’ naar de lijst ‘Overige non-fictie’.
2022-06-26 Primaire bibliografie / non-fictie Overige non-fictie Aan 24 titels van opstellen, beschouwingen, mijmeringen een pdf gelinkt met de uitgeschreven tekst van het betreffende stuk.
2022-06-14 Primaire bibliografie / non-fictie Beeldende kunst Bij ‘Hypocrisie en ijdelheid in het profane portret’ (1981) een hyperlink gelegd naar het artikel in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.
2022-06-12 Primaire bibliografie / non-fictie Beeldende kunst Bij Amazones (1974) van Jacques Gorus een foto van het overleg van Ruyslinck met Gorus geplaatst.
2022-05-11 Primaire bibliografie / non-fictie Overige non-fictie Aan 35 titels van opstellen, beschouwingen, mijmeringen een pdf gelinkt met de uitgeschreven tekst van de betreffende stuk.
2022-04-06 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Bij de lezing ‘Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s’ (1980) een hyperlink gelegd naar het hoofdstuk ‘Vogelvangst met zware gevolgen’ over het verbod op het met netten vangen van trekkende zangvogels (1972) uit De memoires van zijn voorganger minister Leo Tindemans.
2022-03-20 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Aan 26 titels van lezingen en voordrachten een pdf gelinkt met de uitgeschreven tekst van de betreffende lezing/voordracht.
2022-02-27 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Lezing toegevoegd ‘Over het levensgevoel bij schrijvers’, 1971.
2022-02-23 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Toegevoegd zijn de voordracht als inleiding voor poëziebloemlezing van L’Oréal, 1987, de Moritoen lezingen van april 1968, maart 1971 en oktober 1984, en de lezing ‘Woorden op notenbalken’, 1975.
2022-02-21 Primaire bibliografie / non-fictie Overige non-fictie Het antwoord opgenomen op de vraag: ‘Welk verband tussen het humanistisch streven en het streven van de schrijver ziet u?’ die BNRO-Brussel in maart 1959 aan Ruyslinck stelde.
2022-02-19 Primaire bibliografie / fictie Toneelwerk, radio- en tv Toegevoegd: De laatste der kolonialen, radiospel met spreker en lector, 1965.
2022-02-18 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten Aan 28 titels van lezingen en voordrachten een pdf gelinkt met de uitgeschreven tekst van de betreffende lezing/voordracht..
2022-02-04 Prijzen en onderscheidingen Onderscheidingen De oorkonde ‘Militair Ereteken, Orde van Leopold II en Leopoldsorde toegevoegd
2022-01-30 Prijzen en onderscheidingen Onderscheidingen De oorkonde ‘Ereburger van Meise’ toegevoegd.
2022-01-23 Achtergronden Stamboom De Belser Pagina met stamboom toegevoegd.
2022-01-17 Primaire bibliografie / Vertalingen Ruyslincks vertalingen Vertalingen in dienst van het Museum Plantin-Moretus aangevuld.
2022-01-15 Primaire bibliografie / non-fictie Lezingen en voordrachten en bij Overige non-fictie Teksten die in de annexen van de noten zijn uitgeschreven gelinkt aan de titels van lezingen en artikelen.
2022-01-13 De biografie Noten Annex 14 bij noot 665: de opsomming van de adressen van het geboorte- en het sterfhuis van Raymond De Belser en alle adressen daar tussenin aangevuld.
2022-01-02 De biografie Noten Noot 405 over de tentoonstelling aan: ‘Leven langs de Schelde’ en de functie van W. Van Nespen, conservator van het Museum voor Volkskunde, in het Museum Plantin-Moretus,aangevuld.
2021-12-31 Primaire bibliografie Overige non-fictie Toegevoegd
‘De nacht van Schouwenaars’ (1970) en
‘Beknopte bibliografie’ (1979).
2021-12-30 Primaire bibliografie/ fictie Toneelwerk, radio en tv Bij de concept-scenario’s voor de film Het verloren paradijs (1978) van Kümel een afbeelding van de affiche toegevoegd
2021-12-09 Primaire bibliografie/ non-fictie Overige non-fictie Zijn ontboezeming ‘Erbij zijn als iemand gecremeerd wordt.’ van 17 juni 1979 opgenomen in de lijst.
2021-12-07 Primaire bibliografie/ fictie Poëzie In de tabel bij de gedichtenbundels In memoriam fratris (1948), De citer van Tijl (1951), De essentie van het zwijgen (1953) en Hunkerend gevangen (1988) de titels – en eventueel ondertitels – van de gedichten vermeld.

De lijst van gedichten aangevuld met de gedichten ‘De bladwijzer’ (1969), ‘Experiment’ (1974, met de omslag van het boek waarin het is opgenomen) en twee gedichten zonder titel (1977 en 1985) die in Hunkerend gevangen de titels Taal (1) en Taal (2) hebben gekregen.

Bij het gedicht ‘Op een ezel aan zee’ is ter illustratie van de eerste strofe de foto geplaatst die ik bij dit gedicht aantrof in de bundel Hunkerend gevangen uit de nalatenschap van Ward Ruyslinck.

Van het satirische gedicht ‘Emile Verhaeren in het Museum Plantin-Moretus’ (1966) is een kort fragment opgenomen.

2021-11-23 Primaire bibliografie/ fictie Verhalen en verhalenbundels De omslag van de verhalenbundel Vijfde kolom, 1957, opgenomen en de inhoudsopgave van het ‘jong Vlaams proza’ vermeld (de overige schrijvers en de titels van hun verhalen).
Tevens het verhaal ‘Budgetvreters’, 1960, opgenomen.
2021-11-18 Primaire bibliografie/ non-fictie Lezingen en voordrachten De toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor letterkunde 1987 toegevoegd, alsmede het gedicht ‘Asperine, vaseline. sulfamide, bromide’ waarmee hij zijn toespraak besloot.
2021-11-18 Primaire bibliografie/ fictie Poëzie Het gedicht ‘Asperine, vaseline. sulfamide, bromide’, 1987, toegevoegd, alsmede de tekst van de toespraak.
2021-11-17 Primaire bibliografie/ fictie Verhalen en verhalenbundels De volledige brief van Abel Coetzee van 8 januari 1961 met de motivering waarom hij het verhaal ‘Het koekoeksmeisje’ niet kon opnemen in het Tydskrif vir Letterkunde.
Tevens is de tabel hier en daar nog wat gefatsoeneerd.
2021-11-14 Berichten Het bericht van overlijden van Monika Macken, weduwe van Raymond De Belser (Ward Ruyslinck) op 22 oktober 2021.
2021-10-27 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ruyslinks vertalingen/ vertalingen in dienst van het Museum Plantin-Moretus De tekst gefatsoeneerd en een afbeelding opgenomen van de omslag van de door Ruyslinck vertaalde catalogus The Esmark collection of Currier & Ives, hetgeen een beeld geeft van de door deze firma geproduceerde lithografieën in de 19e eeuw.
2021-10-27 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ruyslinks vertalingen/ vertalingen in dienst van het Museum Plantin-Moretus De vertaling van het sonnet ‘Le bonheur de ce monde’ van Christoffel Plantin in een gelinkt document toegevoegd met een foto van het zetsel voor de productie van het door Ruyslinck vertaalde gedicht ‘Het werelds geluk’ op geschept papier voor de verkoop in de museumshop.
2021-10-10 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Books from A. Manteau in translation toegevoegd aan Duitse en Engelse vertalingen
2021-10-05 Primaire bibliografie/ fictie poëzie De omslag van het tijdschrift Tolk toegevoegd bij het gedicht ‘Afscheid van Stefana’ (1953) en een pdf van het gedicht aan de titel gelinkt.
2021-10-03 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Bewerking voor toneel, film, tv en radio Bij de tv-film De stille zomer (1981) een still toegevoegd
2021-10-01 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken De beschrijving van het schoolboek van Lieve Scheer, Kennismaken met… (1967) verbeterd en een afbeelding van de omslag toegevoegd
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Beknopt overzicht vertaalde werken toegevoegd.
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De schrijffout in de titel van het Russische boek Мертвый сезон (1987) verbeterd en van de 16 vertaalde werken in dit boek de getranslitereerde titels van cyrillisch naar Latijns schrift toegevoegd.
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Non-fictie / Overige non-fictie (In: De Pijnbank,1974) Mijn twijfel toegelicht over de juistheid van de titel ‘De blokkering van het geweten’ van Ruyslincks bijdrage aan dit boek.
2021-09-05 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Pagina van illustraties van A rezervátum (Hongaars) toegevoegd
2021-09-04 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Dissertaties – Licentiaatsverhandelingen – Scripties  Tabel toegevoegd
2021-08-29 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken Berichten uit de Heksenkring, 1976, toegevoegd.
2021-08-25 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Een pdf met de illustraties van Józef Wilkoń in het Poolse boek Bez przebudzenia (De ontaarde slapers) toegevoegd.
2021-08-22 Achtergronden Pseudoniem van R. De Belser Raymond C.M. De Belser en zijn pseudoniem Ward Ruyslinck
2021-08-10 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De tekst van de vertaalde werken in het Grieks is aangepast.
2021-07-30 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De tekst van de vertaalde werken in het Tsjechisch is aangepast.
2021-07-18 Primaire bibliografie/ Fictie / Romans en novellen Bij Wierook en tranen een link gelegd naar de film op YouTube ‘Ward Ruyslinck over Wierook en tranen’, deel 1 in de tv-serie ‘Schrijvers over de oorlog’.
2021-07-18 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Bewerking voor toneel, film, tv Ook bij de tv-film ‘Wierook en tranen’ de hiervoor genoemde link gelegd.
2021-07-08 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Op aanwijzing van bouwhistorica Petra Maclot het onderschrift van de afbeelding van Virgilius Bononiensis’ Antverpia op de catalogus Leven langs de Schelde aangepast.
2021-07-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan de titel ‘Levensschets van René Vandevoir’ met een voorwoord van FdV over de betekenis van het ensemble Emile Verhaeren, de inhoudsopgave van de brochure Salon Emile Verhaeren en de vertalingen van Ward Ruyslinck daarin en een naschrift over de merkwaardige prent ‘Les cuisiniers dangereux’ van James Ensor daarin.
2021-07-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De tekst ‘De BBC in het Museum Plantin-Moretus’ gekoppeld aan de titel van het artikel in  Sodipa, november 1983.
2021-06-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Bij ‘De subversieve vormvindingen van Guy Maclot’ voor de tentoonstelling in 1982 een afbeelding van het plastisch kunstwerk ‘Napoleon’ geplaatst.
2021-06-28 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Inleidingen voor tentoonstellingen van Ward Ruyslinck als ghostwriter (eventueel geïllustreerd met aangetroffen afbeeldingen) opgenomen vóór de bijdrage aan het Cultureel jaarboek 1983,1984:

‘Frans Dille’ voor Andries Kinsbergen, Gouverneur van de provincie Antwerpen, 1974.

Voor Leona Detiège, Schepen voor Cultuur:
1. Jacob Smits, 1978;
2. Frans Dille, 1979;
3. Karel Roelants, 1981.

De tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan ‘De schenking Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet’, 1984.

2021-06-20 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van de inleidingen in catalogi van het Prentenkabinet (eventueel geïllustreerd met aangetroffen afbeeldingen) op de site opgenomen na het Open beeldboek, 1983:

1. ‘Tekeningen van oude meesters’ (1975);

2. ‘De Antwerpse gravure in de 16e eeuw’ (1975);

3. ‘Het Bestendig Dotatiefonds voor Stadsbibliotheek en Museum Plantin-Moretus 1905-1975’ (1975);

4 ‘Het bestendig dotatiefonds, aanwinsten 1975-1980’ (1980);

5. ‘Antwerpen 1830-1980. Grafisch werk van Antwerpse kunstenaars’ (1980);

6. ‘Jos Hendrickx, tekeningen en grafiek’ (1980);

7. ‘Jos Léonard (1892-1957) Tekeningen en grafiek’ (1981);

8 ‘Retrospectieve Valentijn Van Uytvanck’ (1982);

9. ‘De grafische wereld van May Néama’ (1983).

2021-05-23 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Een geheel vernieuwde lijst met vertaalde werken van Ruyslinck opgenomen (…/ward-ruyslinck-in-vertaling-2/)
2021-05-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst De tekst met afbeelding uit het Huldeboek gelinkt aan ‘Zonder titel’, 1979.
2021-05-03 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De titels van de verschillende manuscripten m.b.t. de magnetofonische rondleidingen, aangepast aan de titels als genoemd in de catalogus van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.
2021-04-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de betreffende titels

1. aan de ‘Catalogus van de verzameling Max Horn’, 1956, de Inleiding (deels) en Levensschets van Max Frédéroc Horn;

2. aan ‘Met Christoffel Plantin als gids’, 1963.

2021-04-29 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Aan de titel ‘Rubens als Buchillustrator’ de tekst van Ward Ruyslinck (manuscript Letterenhuis) gelinkt (met illustraties gekozen uit de collecties van het Stedelijk Prentenkabinet, het Rubenshuis, het Rijksmuseum, British Museum en internet).
2021-04-15/20 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Diverse teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de betreffende titels:

1. Plantin en de boekdrukkunst, 1969;

2. Onderzoek naar de Lofmeesters in de Gilde van Onze Lieve Vrouwe Lof en opname van de afbeelding van de omslag van het boek waarin het verscheen, 1978

3. Het Stedelijk Prentenkabinet bestaat 40 jaar, 1978;

3. Kiliaan en het Plantijnse Huis, 1979;

4. The Plantin Press ten doop gehouden, 1981;

5. Drukkerij de Bièvre schonk cilinderpers aan het Museum Plantin-Moretus,1985;

6. Christoffel Platin herleeft: Na de Poppenschouwburg ook het Witte Doek, 1954;

7. Bibliographic Organisation, 1955 ;

8. La reliure en Belgique au dix-neuvième siècle, 1955.

2021-04-08 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Tekst van het verslag van het bezoek aan René Vandevoir gelinkt aan de ‘Biografische schets’, 1966 en een kopie van de 1e pagina van het manuscript opgenomen.
2021-04-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de respectievelijke titels:

1. ‘Het Plantijnse Huis, tempel der boekdrukkunst. Van Gulden passer tot Gulden Blazoen’. In: Limburgs Dagblad, 21-11-1964.

2. ‘Het Plantijnse huis: rijke erfenis der renaissance’ 1965.

3. ‘La Maison Plantin-Moretus : Riche héritage de la Renaissance’. In: Anvers … porte de l’occident, Journal des Voyages, Bruxelles, 1966. Hierbij een afbeelding van omslag van de gids geplaatst.

2021-03-31 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De op 1 juli 1964 door Ward Ruyslinck uitgesproken tekst gelinkt aan de titel ‘Christoffel Plantijn in het Leidse hol van de leeuw’ en een plaatje van de Leidse gevelsteen waar Plantins drukkerij was gevestigd, toegevoegd.

De tekst van het artikel in Clio, Schoolblad voor het officieel onderwijs, 1964 gelinkt aan de titel ‘De particuliere bibliotheek in de Renaissance’.

2021-03-28 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De foto uit Sodipa, januari 1954 toegevoegd

De teksten van de bijdragen van Raymond De Belser aangepast aan de teksten tekst van de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren en een plaatje van de omslag van De Gulden Passer toegevoegd.

2021-03-18 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Aan de titel ‘Antwerpse grafiek 1830-1980, notities bij een tentoonstelling in het Stedelijk Prentenkabinet, 11 juli–28 september 1980’ de tekst van Ward Ruyslinck gelinkt met zoveel mogelijk prenten die Ruyslinck in zijn stuk noemt, 1980.
2021-02-18 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Vier gravures met teksten van Ward Ruyslinck als voorbeelden gelinkt aan ‘Grafiek’, zijn bijdrage aan de catalogus Het Aards Paradijs: dierenvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw, 1982.
2021-02-17 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Een nieuwe regel toegevoegd met de tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan:
‘Voorwoord’, van Georges-Charles Vanrijks fotoboek over kinderen, Week-end, 1991.
2021-02-17 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Verbetering van de onderschriften bij de opgenomen prenten bij Antwerpen in oude gravures, 1982.

De teksten van Ruyslinck bij deze preneten gelinkt aan de titel van het boek.

2021-02-14 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Prenten en teksten gelinkt aan
1. Jaarkalender 1969, Drukkerij Blondé, 1968;
2. ‘Een verliefde blik op oud Antwerpen, de verzameling Bernier in het Antwerps Prentenkabinet’, 1972.
2021-02-03 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan:
1. ‘Omtrent een ontwerp-tekening van Erasmus Quellin’, 1977;
2. ‘Een nieuwe schenking Jos Hendrikx aan het Stedelijke Prentenkabinet’, 1985;
3. ‘Ter inleiding’, Jan de Smedt in verzen, 1987.
2021-02-01 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan
1. ‘Een verhaaltje vooraf, in zwart-wit’, 1970,
2. ‘Echo’s uit het onderbewuste’, 2005.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Diverse afbeeldingen met betrekking tot het werk van Ruyslinck, inclusief onderschriften en bijschriften, toegevoegd.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Zijn bijdrage aan het Cultureel Jaarboek 1983, over de schenking van Frans Dille toegevoegd
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst De bijdragen als ghostwriter aan de Catalogus van de retrospectieve tentoonstelling van René De Coninck, december 1980 gelinkt aan de ywee titels.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Een regel toegevoegd met de expositie ‘Jeruzalem’, tentoonstelling van het werk van achttien hedendaagse Israëlische graveurs, 1984.

De ontwerp-toespraak voor Burgemeester Cools voor de opening van de tentoonstelling ‘Jeruzalem’ gelinkt aan de titel.

2021-01-12 Primaire bibliografie / Non-fictie / Lezingen en voordrachten Een nieuw gevonden voordracht voor de TV  toegevoegd:

‘Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s’ In: Voor Allen, Vlaams Weekblad, 25 januari 1980.

2021-01-12 Prijzen en onderscheidingen Onderscheidingen Aangevuld met de gemiste onderscheiding van de Orde van de Vos Reynaert te Sint-Niklaas, 1985.
2020-11-17 Primaire bibliografie / Fictie / Romans en novellen Bij de roman Traumachia, 1999 Link toegevoegd naar Vlogboek 98 van juni 2017 van Jörgen Apperloo: ‘De Vitrine: Ward Ruyslinck’ met lovende kritiek op Traumachia.
2020-10-26 Primaire bibliografie / Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken gebaseerd op werk van Ward Ruyslinck De lijst aangevuld lijst met vier schoolboeken.
Afbeeldingen van omslagen toegevoegd.
2020-10-26 Primaire bibliografie / Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck nieuw onderdeel toegevoegd:
Schoolboeken waarin werk van Ward Ruyslinck is opgenomen
Een greep van vier schoolboeken toegevoegd.