Wat is nieuw

Na de opbouw van de website zijn – en worden – er aanvullingen aangebracht en zo nodig onjuistheden verbeterd.
De aanvullingen en wijzigingen zijn vanaf oktober 2020 bijgehouden.

 

Datum Pagina Onderdeel Wijzigingen
2021-10-10 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Books from A. Manteau in translation toegevoegd aan Duitse en Engelse vertalingen
2021-10-05 Primaire bibliografie/ non-fictie poëzie De omslag van het tijdschrift Tolk toegevoegd bij het gedicht ‘Afscheid van Stefana’ (1953) en een pdf van het gedicht aan de titel gelinkt.
2021-10-03 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Bewerking voor toneel, film, tv en radio Bij de tv-film De stille zomer (1981) een still toegevoegd
2021-10-01 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken De beschrijving van het schoolboek van Lieve Scheer, Kennismaken met… (1967) verbeterd en een afbeelding van de omslag toegevoegd
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Beknopt overzicht vertaalde werken toegevoegd.
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De schrijffout in de titel van het Russische boek Мертвый сезон (1987) verbeterd en van de 16 vertaalde werken in dit boek de getranslitereerde titels van cyrillisch naar Latijns schrift toegevoegd.
2021-09-07 Primaire bibliografie/ Non-fictie / Overige non-fictie (In: De Pijnbank,1974) Mijn twijfel toegelicht over de juistheid van de titel ‘De blokkering van het geweten’ van Ruyslincks bijdrage aan dit boek.
2021-09-05 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Pagina van illustraties van A rezervátum (Hongaars) toegevoegd
2021-09-04 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Dissertaties – Licentiaatsverhandelingen – Scripties  Tabel toegevoegd
2021-08-29 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken Berichten uit de Heksenkring, 1976, toegevoegd.
2021-08-25 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Een pdf met de illustraties van Józef Wilkoń in het Poolse boek Bez przebudzenia (De ontaarde slapers) toegevoegd.
2021-08-22 Achtergronden Pseudoniem van R. De Belser Raymond C.M. De Belser en zijn pseudoniem Ward Ruyslinck
2021-08-10 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De tekst van de vertaalde werken in het Grieks is aangepast.
2021-07-30 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling De tekst van de vertaalde werken in het Tsjechisch is aangepast.
2021-07-18 Primaire bibliografie/ Fictie / Romans en novellen Bij Wierook en tranen een link gelegd naar de film op YouTube ‘Ward Ruyslinck over Wierook en tranen’, deel 1 in de tv-serie ‘Schrijvers over de oorlog’.
2021-07-18 Primaire bibliografie/ Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Bewerking voor toneel, film, tv Ook bij de tv-film ‘Wierook en tranen’ de hiervoor genoemde link gelegd.
2021-07-08 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Op aanwijzing van bouwhistorica Petra Maclot het onderschrift van de afbeelding van Virgilius Bononiensis’ Antverpia op de catalogus Leven langs de Schelde aangepast.
2021-07-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan de titel ‘Levensschets van René Vandevoir’ met een voorwoord van FdV over de betekenis van het ensemble Emile Verhaeren, de inhoudsopgave van de brochure Salon Emile Verhaeren en de vertalingen van Ward Ruyslinck daarin en een naschrift over de merkwaardige prent ‘Les cuisiniers dangereux’ van James Ensor daarin.
2021-07-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De tekst ‘De BBC in het Museum Plantin-Moretus’ gekoppeld aan de titel van het artikel in  Sodipa, november 1983.
2021-06-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Bij ‘De subversieve vormvindingen van Guy Maclot’ voor de tentoonstelling in 1982 een afbeelding van het plastisch kunstwerk ‘Napoleon’ geplaatst.
2021-06-28 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Inleidingen voor tentoonstellingen van Ward Ruyslinck als ghostwriter (eventueel geïllustreerd met aangetroffen afbeeldingen) opgenomen vóór de bijdrage aan het Cultureel jaarboek 1983,1984:

‘Frans Dille’ voor Andries Kinsbergen, Gouverneur van de provincie Antwerpen, 1974.

Voor Leona Detiège, Schepen voor Cultuur:
1. Jacob Smits, 1978;
2. Frans Dille, 1979;
3. Karel Roelants, 1981.

De tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan ‘De schenking Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet’, 1984.

2021-06-20 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van de inleidingen in catalogi van het Prentenkabinet (eventueel geïllustreerd met aangetroffen afbeeldingen) op de site opgenomen na het Open beeldboek, 1983:

1. ‘Tekeningen van oude meesters’ (1975);

2. ‘De Antwerpse gravure in de 16e eeuw’ (1975);

3. ‘Het Bestendig Dotatiefonds voor Stadsbibliotheek en Museum Plantin-Moretus 1905-1975’ (1975);

4 ‘Het bestendig dotatiefonds, aanwinsten 1975-1980’ (1980);

5. ‘Antwerpen 1830-1980. Grafisch werk van Antwerpse kunstenaars’ (1980);

6. ‘Jos Hendrickx, tekeningen en grafiek’ (1980);

7. ‘Jos Léonard (1892-1957) Tekeningen en grafiek’ (1981);

8 ‘Retrospectieve Valentijn Van Uytvanck’ (1982);

9. ‘De grafische wereld van May Néama’ (1983).

2021-05-23 Primaire bibliografie/ Vertalingen / Ward Ruyslinck in vertaling Een geheel vernieuwde lijst met vertaalde werken van Ruyslinck opgenomen (…/ward-ruyslinck-in-vertaling-2/)
2021-05-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst De tekst met afbeelding uit het Huldeboek gelinkt aan ‘Zonder titel’, 1979.
2021-05-03 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De titels van de verschillende manuscripten m.b.t. de magnetofonische rondleidingen, aangepast aan de titels als genoemd in de catalogus van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.
2021-04-30 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de betreffende titels

1. aan de ‘Catalogus van de verzameling Max Horn’, 1956, de Inleiding (deels) en Levensschets van Max Frédéroc Horn;

2. aan ‘Met Christoffel Plantin als gids’, 1963.

2021-04-29 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Aan de titel ‘Rubens als Buchillustrator’ de tekst van Ward Ruyslinck (manuscript Letterenhuis) gelinkt (met illustraties gekozen uit de collecties van het Stedelijk Prentenkabinet, het Rubenshuis, het Rijksmuseum, British Museum en internet).
2021-04-15/20 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Diverse teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de betreffende titels:

1. Plantin en de boekdrukkunst, 1969;

2. Onderzoek naar de Lofmeesters in de Gilde van Onze Lieve Vrouwe Lof en opname van de afbeelding van de omslag van het boek waarin het verscheen, 1978

3. Het Stedelijk Prentenkabinet bestaat 40 jaar, 1978;

3. Kiliaan en het Plantijnse Huis, 1979;

4. The Plantin Press ten doop gehouden, 1981;

5. Drukkerij de Bièvre schonk cilinderpers aan het Museum Plantin-Moretus,1985;

6. Christoffel Platin herleeft: Na de Poppenschouwburg ook het Witte Doek, 1954;

7. Bibliographic Organisation, 1955 ;

8. La reliure en Belgique au dix-neuvième siècle, 1955.

2021-04-08 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus Tekst van het verslag van het bezoek aan René Vandevoir gelinkt aan de ‘Biografische schets’, 1966 en een kopie van de 1e pagina van het manuscript opgenomen.
2021-04-05 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan de respectievelijke titels:

1. ‘Het Plantijnse Huis, tempel der boekdrukkunst. Van Gulden passer tot Gulden Blazoen’. In: Limburgs Dagblad, 21-11-1964.

2. ‘Het Plantijnse huis: rijke erfenis der renaissance’ 1965.

3. ‘La Maison Plantin-Moretus : Riche héritage de la Renaissance’. In: Anvers … porte de l’occident, Journal des Voyages, Bruxelles, 1966. Hierbij een afbeelding van omslag van de gids geplaatst.

2021-03-31 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De op 1 juli 1964 door Ward Ruyslinck uitgesproken tekst gelinkt aan de titel ‘Christoffel Plantijn in het Leidse hol van de leeuw’ en een plaatje van de Leidse gevelsteen waar Plantins drukkerij was gevestigd, toegevoegd.

De tekst van het artikel in Clio, Schoolblad voor het officieel onderwijs, 1964 gelinkt aan de titel ‘De particuliere bibliotheek in de Renaissance’.

2021-03-28 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Museum Plantin-Moretus De foto uit Sodipa, januari 1954 toegevoegd

De teksten van de bijdragen van Raymond De Belser aangepast aan de teksten tekst van de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren en een plaatje van de omslag van De Gulden Passer toegevoegd.

2021-03-18 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Aan de titel ‘Antwerpse grafiek 1830-1980, notities bij een tentoonstelling in het Stedelijk Prentenkabinet, 11 juli–28 september 1980’ de tekst van Ward Ruyslinck gelinkt met zoveel mogelijk prenten die Ruyslinck in zijn stuk noemt, 1980.
2021-02-18 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Vier gravures met teksten van Ward Ruyslinck als voorbeelden gelinkt aan ‘Grafiek’, zijn bijdrage aan de catalogus Het Aards Paradijs: dierenvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw, 1982.
2021-02-17 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Een nieuwe regel toegevoegd met de tekst van Ward Ruyslinck gelinkt aan:
‘Voorwoord’, van Georges-Charles Vanrijks fotoboek over kinderen, Week-end, 1991.
2021-02-17 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Verbetering van de onderschriften bij de opgenomen prenten bij Antwerpen in oude gravures, 1982.

De teksten van Ruyslinck bij deze preneten gelinkt aan de titel van het boek.

2021-02-14 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Prenten en teksten gelinkt aan
1. Jaarkalender 1969, Drukkerij Blondé, 1968;
2. ‘Een verliefde blik op oud Antwerpen, de verzameling Bernier in het Antwerps Prentenkabinet’, 1972.
2021-02-03 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan:
1. ‘Omtrent een ontwerp-tekening van Erasmus Quellin’, 1977;
2. ‘Een nieuwe schenking Jos Hendrikx aan het Stedelijke Prentenkabinet’, 1985;
3. ‘Ter inleiding’, Jan de Smedt in verzen, 1987.
2021-02-01 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Teksten van Ward Ruyslinck gelinkt aan
1. ‘Een verhaaltje vooraf, in zwart-wit’, 1970,
2. ‘Echo’s uit het onderbewuste’, 2005.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Diverse afbeeldingen met betrekking tot het werk van Ruyslinck, inclusief onderschriften en bijschriften, toegevoegd.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Zijn bijdrage aan het Cultureel Jaarboek 1983, over de schenking van Frans Dille toegevoegd
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst De bijdragen als ghostwriter aan de Catalogus van de retrospectieve tentoonstelling van René De Coninck, december 1980 gelinkt aan de ywee titels.
2021-01-26 Primaire bibliografie/ Non-Fictie / Beeldende kunst Een regel toegevoegd met de expositie ‘Jeruzalem’, tentoonstelling van het werk van achttien hedendaagse Israëlische graveurs, 1984.

De ontwerp-toespraak voor Burgemeester Cools voor de opening van de tentoonstelling ‘Jeruzalem’ gelinkt aan de titel.

2021-01-12 Primaire bibliografie / Non-fictie / Lezingen en voordrachten Een nieuw gevonden voordracht voor de TV  toegevoegd:

‘Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s’ In: Voor Allen, Vlaams Weekblad, 25 januari 1980.

2021-01-12 Prijzen en onderscheidingen Onderscheidingen Aangevuld met de gemiste onderscheiding van de Orde van de Vos Reynaert te Sint-Niklaas, 1985.
2020-11-17 Primaire bibliografie / Fictie / Romans en novellen Bij de roman Traumachia, 1999 Link toegevoegd naar Vlogboek 98 van juni 2017 van Jörgen Apperloo: ‘De Vitrine: Ward Ruyslinck’ met lovende kritiek op Traumachia.
2020-10-26 Primaire bibliografie / Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck Schoolboeken gebaseerd op werk van Ward Ruyslinck De lijst aangevuld lijst met vier schoolboeken.
Afbeeldingen van omslagen toegevoegd.
2020-10-26 Primaire bibliografie / Bewerking en gebruik van werk van Ward Ruyslinck nieuw onderdeel toegevoegd:
Schoolboeken waarin werk van Ward Ruyslinck is opgenomen
Een greep van vier schoolboeken toegevoegd.