Inhoudstafel van de biografie

Voorbericht 5
I. (tot 1948) Raymonds jeugd 15
Korte voorgeschiedenis 15
Kindertijd van Raymond 16
Katholieke opvoeding 25
Raymond en de Tweede Wereldoorlog 26
Na de bevrijding opnieuw oorlogsgeweld 37
Vrede en repressie 38
De middelbareschooltijd na de oorlog 39
Aanloop tot de universitaire studie 44
II. (1948-1957) Poëtische periode 47
Studie aan de Universiteit van Gent 47
In afwachting van de oproep voor de militaire dienstplicht 50
Vervulling van de militaire dienstplicht 57
Verkering met Alice Burm 60
Aanmelding bij de Stad Antwerpen 66
Inwoning in het ouderlijk huis 67
In dienst bij Museum Plantin-Moretus en Prentenkabinet 68
Worsteling met droom en werkelijkheid 75
Het epos van een paria 78
III. (1957-1965) De jonge schrijver 81
De ontaarde slapers 81
Wierook en tranen 87
Drukte door succes 90
Het dal van Hinnom 94
De stille zomer 102
Werk in Museum Plantin-Moretus 107
Theo Oegema 112
Sollicitaties naar functies bij de Vlaamse overheid 113
Poëtische spielerei 119
Het reservaat 121
Verhuizing naar Pulle 126
Werk in het Museum Plantin-Moretus (vervolg) 130
De paardevleeseters 135
IV. (1965-1968) Het succes 139
‘Drek- en driftliteratuur’ 139
Literaire prijzen 144
Verhaeren in het Museum Plantin-Moretus 148
Bibliothecaris in het museum 152
Golden Ophelia 153
Niki Bovendaerde 154
Ludiek geridderd en koninklijk onderscheiden 158
Forenzen van Pulle naar Antwerpen 161
Wereldtentoonstelling 1967 te Montreal 164
De liefdesdroom 165
Het ledikant van Lady Cant 172
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 175
Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede 178
‘Bestendig Komitee voor Waakzaamheid tegen Censuur’ 182
De Karakoliërs 187
Werkzaamheden van de assistent-dienstleider in 1968 192
V. (1969-1974) Woelige tijden 195
Zes maanden vrijheid om te schrijven 195
De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen 202
Reizen 212
Neozoïsch 215
De twee gezichten van dokter Merengue 219
Overlijden van moeder 224
De krekelput 225
De heksenkring 228
Onderzoek naar de dood van Moïse Tsjombe 231
Inwonende ouders 233
Het zesde zintuig 237
Beoefening van het ganzenbordspel 240
Literatuur en muziek 244
VI. (1969-1980) Het museum zonder rechterhand 247
Weer terug in het museum 247
Werk in het Prentenkabinet 249
Schrijven over beeldende kunst (1971-1976) 253
Graveerkunst in de twintigste eeuw (1971) 254
Constant Permeke (1971) 254
Barthélémy Bernier (1972) 255
Jacques Gorus (1974) 260
Jo De Meester (1975) 260
Jaak Neve (1976) 261
Schrijven voor bestuurders van provincie en stad 261
Promotieboek Antwerpen Provincie 261
Spellinghervorming 264
Waardering van Burgemeester Lode Craeybecks 266
De sector ‘kunst en cultuur’ van de Stad Antwerpen 267
In naam van de beesten 275
De Belser verkozen tot lid van de KANTL 284
Geluidsneurose 294
Leopold Sondag en Leopold Flam 299
Oude ouders 304
1979: Jaar van het Kind, 50ste verjaardag 306
Lijden, martelen en wurgen 316
Fotoverantwoording 324
Foto’s m.b.t. het natuurlijk leven van Raymond De Belser 325
Foto’s m.b.t. zijn leven in het Museum Plantin-Moretus 328
Foto’s m.b.t. het schrijversleven van Ward Ruyslinck 331
Afbeeldingen van zijn handschrift 337
Foto’s van zijn schrijfkamers 338
Foto’s met zijn tweede vrouw, Monika Macken 340
VII. (1976-1982) Het museum met nieuwe rechterhand 341
Francine de Nave, adjunct-conservator 341
Werkzaamheden voor het Prentenkabinet 344
Catalogi voor tentoonstellingen in het Prentenkabinet 345
Prentenboek over Antwerpen 347
Beeldende kunst, werk buiten het Prentenkabinet 347
Eddy Ausloos 348
André Goezu 349
Het dorp in de kunst 350
Hypocrisie en ijdelheid in het profane portret 351
Octave Landuyt 352
Joris Minne 353
Open beeldboek 355
Europalia 355
The Plantin Press 1555-1589 359
Conservator Voet met pensioen 361
Antwerpen in oude gravures 362
Cinematografische avonturen (1966-1986) 364
Dicht bij het water, De oeroude vijver, De slakken 364
Het reservaat 365
Geboorte en dood van Dirk Vandersteen jr. 365
De ontaarde slapers 367
Golden Ophelia 368
Wierook en tranen 372
Het paradijs 373
De stille zomer, Wurgtechnieken 376
Ward Ruyslinck in beeld (1975-1989) 378
Documentaire Ward Ruyslinck van Frans Buyens 378
Ward Ruyslinck in Beeld 379
‘Wie schrijft die blijft’: Portret Ward Ruyslinck 381
VIII. (1980-1984) De uil van Minerva begint zijn vlucht 385
Een nieuwe liefde 385
‘Open brief aan de gevoelsafschaffers’ 387
Overlijden van mevrouw Burm-Cuypers 393
De boze droom het medeleven 394
Onrust voor een nieuwe roman 397
Reis naar Zweden 403
Buitenechtelijke relatie 404
Minderbroeder Thomas van Herentals 407
Indisponibiliteitsstellingsregeling van de Stad Antwerpen 412
Afscheid van het museum 427
IX. (1985-1989) Prepensioen 433
Bijeenkomst van recent gelauwerden 433
Laatste beroep op zijn schrijverstalent voor het museum 434
De uilen van Minerva 436
Mijmeringen over zijn kinderjaren 458
Voorzitter van de KANTL 461
Angèle Manteau weer terug bij de uitgeverij 466
Voordrachten en inleidingen 470
Echtscheiding van Chris De Belser en Lieve van Hoof 471
Hunkerend gevangen 474
IJlings naar nergens 477
X. (1989-1991) Gevolgen van de geheime liefde 485
Raymond De Belser met pensioen 485
Even er tussenuit met Monika 489
Zaaien van wantrouwen 491
De ontdekking van het overspel 493
Leven als kwelling 495
Oplopende spanning 497
Ongelukkige ontwikkelingen 498
Schuldgevoelens 504
Mishagen in Mirtenhagen 505
XI. (1991-1999) Meise 509
Verhuizing 509
De speeltuin 510
Huwelijk van Raymond De Belser en Monika Macken 512
Het geboortehuis 515
Aas dat stinkt 517
Een roman over de dood 520
Trauma en machia 522
Ruyslinck 70 jaar 524
XII. (1999-2014) De schrijver in ruste 529
Ruyslinck stopt met schrijven 529
De maand van het woord in Cultureel Meise 532
Chris in Polen 534
Verstoringen van de rust op Ruyslincks oude dag 536
Gaan ook schrijvers dood? 544
Schrijvers gaan niet dood 544
Climax van de schrijver 546
Lichamelijke en geestelijke aftakeling 550
Laatste huldigingen 552
Ereburger van Meise 552
Ward Ruyslinck 85 jaar, Huldiging in Harelbeke 555
Het einde 556
Aanhangsel 558
Verantwoording 558
Primaire en secundaire bibliografie (zelfstandig verschenen werken) 559
Poëzie 559
Romans, novellen en verhalenbundels 559
Non-fictie 560
Secundaire bibliografie 561
Dank aan zeer velen 562
Noten 565