Museum Plantin-Moretus

RDB, ‘Christoffel Plantin herleeft: Na de Poppenschouwburg ook het Witte Doek’. In: Sodipa, januari 1954.
RDB, RDB, ‘Bibliographic Organization, Papers presented before the 15th Annual Conference of the Graduate Library School, July 24-29, 1950’. In: De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1955, jrg. 33, nr. 1 en 2, p. 133-134, Antwerpen.
RDB, RDB, ‘La reliure en Belgique au dix-neuvième siècle, H. Dubois d’Enghien’. In: De Gulden Passer, 1955, jrg. 33, nr. 1 en 2, p. 136-137, Antwerpen.

Titelblad van de catalogus
RDB, Catalogus van de verzameling Max Horn in het Museum Plantin-Moretus met bibliografische aantekeningen. Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen, Antwerpen, 1956
NN, Magnetofonische rondleidingen Museum Plantin-Moretus, scripts ‘telegeleide bezoeken’ voor volwassenen en voor kinderen (10-12 en 13-16 jaar) (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Typoscript in archief Museum Plantin-Moretus, 1961.

(Ingesproken op de band door R. De Belser.)

RDB, RDB, ‘Met Christoffel Plantin als gids’. In: Antwerpen, Tijdschrift der Stad Antwerpen, 1963, nr. 9.
RDB ‘The Plantin Library’. In: Quarterly Journal of the Private Libraries Association, nr. 4, 8, p. 149-154, 1963, London.

Foto van de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus in Quarterly Journal of the Private Libraries Association

Omslag encyclopedie
NN, Bijdragen (met betrekking tot boekdrukkunst en bibliofilie) aan Elseviers encyclopedie van de Kunst, samengesteld door dra. F.B. de Vries. Elsevier, Amsterdam – Brussel, 1964.
Het Plantijnse huis en de boekdrukkunst, script voor schooltelevisie 1964. Geschiedenis voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Typoscript in Letterenhuis.

Uitzendingen BRT: 1964/11/24, 1964/12/01 en 1964/12/19.

‘Christoffel Plantijn in het Leidse hol van de leeuw’, Causerie, AVRO Radio uitzending 1 juli 1964, n.a.v. de 375ste verjaring van Plantijns overlijden. Typoscript in Letterenhuis.
‘De particuliere bibliotheek in de Renaissance’. In: Clio, Schoolblad voor het officieel onderwijs, 1964.
‘Het Plantijnse Huis, tempel der boekdrukkunst. Van Gulden passer tot Gulden Blazoen’. In: Limburgs Dagblad, 21 november 1964.
‘Het Plantijnse huis: rijke erfenis der renaissance’ / ‘Le Musée Plantin-Moretus’. In: Antwerpen / Anvers, porte de l’occident. Journal des Voyages, Brussel / Bruxelles, 1965.
Artikelen over o.a. ‘Christophe Plantin’, ‘Jan Moretus’, ‘Johannes Sambucus’.

Titelblad en aanvullende lijst van medewerkers in deel III
In: Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (9-delig, Algemene leiding prof. dr. J. Aerts e.a.), Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia P.V.B.A., Gent, 1963-1977.

Belser, R De                                  Letterkundige, Assistent

bij het Museum Plantin-Moretus

Ruyslinck, Ward                                  Pseud. van De Belser, R.

‘Biografische schets van de schenker René Vandevoir’, verslag van het bezoek met Leon Voet aan René Vandevoir. niet gepubliceerd, 1966, manuscript in Letterenhuis.

Omslag Salon Emile Verhaeren
NN, ‘Levensschets van René Vandevoir’. In: Salon Emile Verhaeren. Schenking van President René Vandevoir, Stad Antwerpen, Museum Plantin Moretus, 1966.
Gillis, Leerjongen bij Plantijn, geïllustreerd kinderboek Ed. ABC Jeunesse, Brussel, 1968. (Gepubliceerd? Manuscript in Letterenhuis.)

In de folder gebruikte schoolplaat: ‘In de drukkerij van Plantijn, Antwerpen 1570’
‘Plantin en de boekdrukkunst’ In: Reclamefolder drukinktproducent Gembo, Amsterdam, 1969. (Manuscript in Letterenhuis.)
NN, diverse toespraken, anoniem, voor verschillende bestuurders, zoals Leona Detiège, Schepen voor Cultuur, voor onder andere de tentoonstellingen van Frans Dille, Karel Roelants, Paul van Hoeydonk en Jacob Smits. (van 1970-1984). Niet gepubliceerd; van deze toespraken zijn in de archieven geen teksten aangetroffen.
RDB, ‘Balthasar Moretus’. In: Roland A.E. Op de Beeck, De Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de Kathedraal van Antwerpen, Vijfhonderd jaar Mariaverering, uitg. Gilde van OLV Lof, Antwerpen, 1978.
RDB, ‘Het Stedelijk Prentenkabinet bestaat 40 jaar’. In: Sodipa, jrg. 26, nr. 3, 1978.
‘Kiliaan en het Plantijnse huis’. In: De Autotourist, 1 oktober 1979, 32e jrg, nr. 19.
RDB, ‘«The Plantin Press» ten doop gehouden’. In: Sodipa, januari 1981.
Tafelrede t.b.v. bezoek Koningin Beatrix en Prins Claus aan Antwerpen op 2 april 1981. T.b.v. Gouverneur Kinsbergen van de provincie Antwerpen. Manuscript in Letterenhuis.
RDB, ‘Rustend conservator Voet wil (nog) niet rusten’. In: Sodipa, mei 1982.
RDB, ‘De BBC in het Museum Plantin-Moretus’. In: Sodipa, november 1983.
Toespraak burgemeester Cools bij opening ‘Jeruzalem’ tentoonstelling in het Prentenkabinet. deels door burgemeester gebruikt, 1984, manuscript in Letterenhuis.
RDB, ‘Drukkerij de Bièvre schonk Cilinderpers aan het Museum Plantin-Moretus’.

onder de titel: ‘Heidelberger drukpers voor het Museum Plantin-Moretus’

In: Cultureel Jaarboek 1984, (1e helft van het typoscript), Antwerpen, 1985.

 

Typoscript 2 A4tjes in Letterenhuis.