Museum Plantin-Moretus

De werken op deze pagina zijn geschreven onder zijn pseudoniem Ward Ruyslinck, tenzij anders aangegeven (Raymond De Belser: RDB, of anoniem: NN).

RDB, ‘Christoffel Plantin herleeft: Na de Poppenschouwburg ook het Witte Doek’.
In de ‘Poppenschouwburg Van Campen’ werd in 1953 het stuk Christoffel Plantijn gespeeld. In oktober werd voor het onderwijs in het museum een film rond Christoffel Plantijn gedraaid.
De foto is gemaakt in de pauze tussen twee opnames van de film .
In: Sodipa, januari 1954.
RDB, ‘Bibliographic Organization, Papers presented before the Fifteenth Annual Conference of the Graduate Library School, July 24-29, 1950’. In: De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, Antwerpen, 1955, jrg. 33, nr. 1 en 2, p. 133-134.
RDB, ‘H. Dubois d’Enghien: La reliure en Belgique au dix-neuvième siècle’.

 

In: De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, Antwerpen, 1955, jrg. 33, nr. 1 en 2, p. 136-137.

Titelblad van de catalogus
RDB, Catalogus van de verzameling Max Horn in het Museum Plantin-Moretus met bibliografische aantekeningen. Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen, Antwerpen, 1956
RDB
  • Magnetofonische rondleidingen, script: schoolgroepen (10-12 jaar)
  • Museum Plantin-Moretus, telegeleide bezoeken, script: schoolgroepen (13-16 jaar)
  • Musée Plantin-Moretus, visites téléguidées, script: groupes d’écoliers (13-16 ans)
  • Museum Plantin-Moretus, magnetofonic guidances, script: school-groups (13-16 years)
  • Museum Plantin-Moretus, Telegeführte Besuche, Skript: Schulgruppen (13-16 Jahre)
Typoscripten, 1961.

In de bibliotheek van Museum Plantin-Moretus.

N.B. De vijf teksten werden op band ingesproken door Raymond De Belser als Christoffel Plantin (zie publicatie ‘Met Christoffel Plantin als gids’).

RDB, ‘Met Christoffel Plantin als gids’. In: Antwerpen, Tijdschrift der Stad Antwerpen, 1963, nr. 9.
RDB ‘The Plantin Library’. In: Quarterly Journal of the Private Libraries Association, nr. 4, 8, p. 149-154, 1963, London.

Foto van de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus in Quarterly Journal of the Private Libraries Association

Omslag encyclopedie
NN, Bijdragen (met betrekking tot boekdrukkunst en bibliofilie) aan Elseviers encyclopedie van de Kunst, samengesteld door dra. F.B. de Vries. Elsevier, Amsterdam – Brussel, 1964.
Het Plantijnse huis en de boekdrukkunst, script voor schooltelevisie 1964. Geschiedenis voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Typoscript in Letterenhuis.

Uitzendingen BRT: 1964/11/24, 1964/12/01 en 1964/12/19.

Gevelsteen op de plaats waar de drukkerij van Plantin in Leiden was gevestigd
‘Christoffel Plantijn in het Leidse hol van de leeuw’, Causerie, AVRO Radio uitzending 1 juli 1964, n.a.v. de 375ste verjaring van Plantijns overlijden. Typoscript in Letterenhuis.
‘De particuliere bibliotheek in de Renaissance’. In: Clio, Schoolblad voor het officieel onderwijs, 1964.
 ‘Het Plantijnse Huis, tempel der boekdrukkunst. Van Gulden passer tot Gulden Blazoen’.

N.B. De tekst van dit artikel is als basis gebruikt voor het artikel Het Plantijns huis : Rijke erfenis der Renaissance

In: Limburgs Dagblad, 21 november 1964.
‘La Maison Plantin-Moretus : Riche héritage de la Renaissance’. In: Anvers … porte de l’occident, Journal des Voyages, Bruxelles, 1966.
‘Het Plantijnse huis: rijke erfenis der renaissance’ 

Met in eindnoten de door Ruyslinck aangehaalde gedichten:
1. Joost van den Vondel (1587-1679),
‘De Drukkunst, aan Balthazar Moerentorf’;
2. Anna Roemersdochter Visscher (1583-1651),
‘Aen den Heere Moretus’ (schonken-sonnet);
3. François Villon (1431- ca.1463),
‘Ballade des dames du temps jadis’;
4. Karel van den Oever (1879-1926),
‘Christoforus Plantinus’.

 

Manuscript in het Letterenhuis met de aantekening: Bijdrage voor Le journal des Voyages, Brussel, 1965
Artikelen over o.a. ‘Christophe Plantin’, ‘Jan Moretus’, ‘Johannes Sambucus’.

Titelblad en aanvullende lijst van medewerkers in deel III
In: Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (9-delig, Algemene leiding prof. dr. J. Aerts e.a.), Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia P.V.B.A., Gent, 1963-1977.

In de lijst van medewerkers zijn o.a. vermeld:
Belser, R. De
Letterkundige, Assistent bij het Museum Plantin-Moretus
en
Ruyslinck, Ward
Pseud. van De Belser, R.

Ruyslinck schreef graag op blaadjes van 17×13 cm.
‘Biografische schets van de schenker René Vandevoir’, verslag van het bezoek met Leon Voet aan René Vandevoir.

 

niet gepubliceerd, 1966, manuscript in Letterenhuis.

Omslag Salon Emile Verhaeren
NN, ‘Levensschets van René Vandevoir’. In: Salon Emile Verhaeren. Schenking van President René Vandevoir, Stad Antwerpen, Museum Plantin Moretus, 1966.
Gillis, Leerjongen bij Plantijn, geïllustreerd kinderboek Ed. ABC Jeunesse, Brussel, 1968. (Gepubliceerd? Manuscript in Letterenhuis.)

In de folder gebruikte schoolplaat: ‘In de drukkerij van Plantijn, Antwerpen 1570’
‘Plantin en de boekdrukkunst’ In: Reclamefolder drukinktproducent Gembo, Amsterdam, 1969. (Manuscript in Letterenhuis.)
RDB, Onderzoek in de archieven van het Museum Plantin-Moretus naar leden van de familie Moretus als Lofmeester in de gilde. In: Roland A.E. Op de Beeck, De Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de Kathedraal van Antwerpen, Vijfhonderd jaar Mariaverering, uitg. Gilde van OLV Lof, Antwerpen, 1978.
RDB, ‘Het Stedelijk Prentenkabinet bestaat 40 jaar’. In: Sodipa, jrg. 26, nr. 3, 1978.
‘Kiliaan en het Plantijnse huis’. In: De Autotourist, 1 oktober 1979, 32e jrg, nr. 19.
RDB, ‘«The Plantin Press» ten doop gehouden’. In: Sodipa, januari 1981.
Tafelrede t.b.v. bezoek Koningin Beatrix en Prins Claus aan Antwerpen op 2 april 1981. T.b.v. Gouverneur Kinsbergen van de provincie Antwerpen. Manuscript in Letterenhuis.
RDB, ‘Rustend conservator Voet wil (nog) niet rusten’. 
Laudatio voor Leon Voet ter gelegenheid
van zijn pensionering
In: Sodipa, mei 1982.
RDB, ‘De BBC in het Museum Plantin-Moretus’. In: Sodipa, november 1983.
RDB, ‘Heidelberger drukpers voor het Museum Plantin-Moretus’
1e deel van:
‘Drukkerij de Bièvre schonk Cilinderpers aan het Museum Plantin-Moretus’.
In: Cultureel Jaarboek 1984, Antwerpen, 1985.
Typoscript in Letterenhuis.