Droef bericht

Monika, de weduwe van ‘haar Ward’, is na een kort ziekbed van amper twee weken in het ziekenhuis overleden aan een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. Dit bericht dat Fred en Fabio Lo Cascio – de zonen van Monika – me op de dag van haar overlijden brachten, heeft me zeer geschokt. Door corona had … Lees meer

Belgische canon van literaire Nederlandse teksten

Ik heb naar de Koninklijke Academie van Nederlandse Taal en Letteren te Gent een pleidooi gestuurd om Het reservaat op te nemen in de canon van 50(+1) literaire Nederlandstalige teksten. Dit pleidooi valt nu te lezen op de website https://literairecanon.be/nl/werken/blinde-vlek/fragment (zesde voorstel) en zal op tafel komen bij de volgende canoncommissie. Frits de Vries Ik heb naar … Lees meer