F. Boeken met interviews en besprekingen van zijn werk

in m’n Ruyslinckiana

F. Jaar Beschrijving van het boek Werk over Ruyslinck
1. 1952 A.K.K. Album – Deel I, samensteller Marcel Polfliet. De Galerij, Nederokkerzeel, 1952. Wij stellen voor … leden der A.K.K.: ‘Ward Ruyslinck…’
2. 1961 J. de Ceulaer, Te gast bij Vlaamse auteurs, tweede reeks, Uitg. De Garve, Antwerpen, 1961. Interview Ward Ruyslinck, ‘De stem van het geweten’, p. 64-70.
3. 1966 Tom Schalken, Ward Ruyslinck, Ontmoetingen, Desclée De Brouwer Brugge, 1966.
4. 1967 Werk van nu 2, A. Manteau, Brussel-Den Haag, 1967. Lieve Scheer, ‘Medemens en maatschappij in Ruyslincks werk. p 67-79.
5. 1969 Fernand Auwera, Schrijven of schieten?, Standaard Uitg., Antwerpen-Utrecht, 1969. Interview ‘Ward Ruyslinck’, p. 111-120
6. 1972 Lieve Scheer, Röntgens van Ruyslinck, Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel,1972.
7. 1974 Profielreeks, Ward Ruyslinck, Manteau, Brussel & Den Haag, 1974. Profiel… (Aforismen uit Uitspraken in opspraak)
Biografie, Frans Heymans
Handschrift met pagina uit ongepubliceerde roman
Bibliografie (beknopt)
(15 korte diverse) Beschouwingen
Leo De Haes, Interview
Paul De Wispelaere, over De Heksenkring.
21 Foto’s en plaatjes
8. 1974 J.G.M. Weck , W.C.M. Groutars-Poeth, In contact met het werk van moderne schrijvers, deel 5: Ward Ruyslinck, W. Versluys bv, Amsterdam-Antwerpen, 1974.
9. 1975 Jos de Man, Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Manteau, Brussel – Den Haag, 1975. Interview ‘De lichte schizofrenie van Ruyslinck, p. 13-24.
10. 1976 Joos Florquin, Ten huize van … twaalfde reeks, Davidsfonds, Leuven, 1976, p. 164-212. Interview voor de tv uitzendingen 10 maart en 7 april 1975
11. 1976 Marcel Janssens, Ward Ruyslinck, Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam,1976.
12. 1977 Gewikt en gewogen-Kritische opstellen over Ward Ruyslinck, Manteau, Brussel & Den Haag,1977. Opstellen van: Aarnout de Bruyne, Willy Coolsaet, Bernard Kemp, Lieve Scheer, Ludo van den Wijngaert en Paul de Wispelaere.
13. 1977 Eugene van Itterbeek, Aktuelen II, Uitg. De Roerdomp, Brecht / Antwerpen, 1977. Hoe staat Ward Ruyslinck tegenover het lijden in de Derde Wereld’
14. 1977 Fred de Swert, 6 auteurs in beeld, Het Spectrum, 1977. Ward Ruyslinck, p76-102.
15. 1977 Aarnout de Bruyne, Grote ontmoetingen, Ward Ruyslinck, N.V. Desclée De Brouwer, Uitg., Brugge, 1977
16. 1982 Redactie Daan Cartens, Over Ward Ruyslinck – Beschouwingen en interviews, Uitg. BZZTôH,
’s-Gravenhage, 1982.
Daan Cartens, interview, ‘Een criticus moet slimmer of begaafder zijn dan de auteur, 1981;
Aarnout de Bruyne, ‘De paria op weg van buiten- naar binnenwereld, een weg tot een indeling van Ward Ruyslincks oeuvre’, 1977;
Lieve Scheer, ‘Terzijde van het leven’, interview over De ontaarde slapers, 1972;
J. Greshoff, ‘Geslaagd schrijverschap in Wierook en tranen’, 1959;
Hubert Lampo, ‘Zonder slag om de arm’, over De madonna met de buil, 1959;
Paul de Wispelaere, ‘Het dal van Hinnom’, 1966;
Gerard Knufelder, ‘De schrijver geen dictafoon’, over Het dal van Hinnom, 1962;
Hubert Lampo, ‘De tweede weg’, over De stille zomer, 1962;
J. Greshoff, ‘Ontmenselijking van de mens’, over Het reservaat, 1964;
Tom Schalken, ‘Zelfportret-Interview-Essay’, tekst 40+ literaire radioportretten, 1969;
Bernard Kemp, ‘Ruyslinck op vakantie’, over Het ledikant van Lady Cant, 1668;
Paul de Wispelaere, ‘Humor en persiflage als engagement’, over De Karakoliers, 1969;
Hans Warren, ‘De Karakoliërs, uitstekende satiriek’, 1969;
Wim Hazeu, ‘Ward Ruyslinck met satirisch beeld van België’, over De Karakoliers, 1969;
Mark Danguin, ‘Ward Ruyslinck opnieuw dichter?’, over Neozoïsch – Parapoëtische montages, 1971;
Paul de Wispelaere, ‘De heksenkring, belangrijke, nieuwe roman van Ward Ruyslinck’,  1972;
Willem M. Roggeman, interview, ‘Ward Ruyslinck’, 1973
Paul de Wispelaere, ‘Ruyslincks tocht naar het labyrint’, over Het ganzenbord, 1974;
Ab Visser, ‘Het ganzenbord: geslaagd boek van Ward Ruyslinck’, 1975;
Hugo Bousset, ‘Het web van verdriet’, over het werk van Ruyslinck, 1975;
Joos Florquin, interview, ‘Ten huize van Ward Ruyslinck’, 1976;
Maarten ’t Hart, ‘Vivisectie op de dierenbeul’, over In naam van de beesten, 1976;
Paul de Wispelaere, ‘De mens als dierenbeul’, over In naam van de beesten, 1976;
Han Jonkers, ‘De sloper in het slakkehuis’, 1978;
Wim Hazeu, ‘Het dualisme van Ward Ruyslinck’, over Op toernee met Leopold Sondag, 1978;
Paul de Wispelaere, ‘Eerlijkheid in plaats van heersende ideologieën in roman van Ruyslinck’, over Op toernee met Leopold Sondag, 1978;
Daan Cartens, ‘Tussen filosofie en de sensualiteit’, over Op toernee met Leopold Sondag, 1978;
Piet Piryns, interview. ‘Het klinkt pedant, maar ik schijn een rijk, geschakeerd en correct Nederlands te schrijven’, 1979;
Jef van Gool, interview. ‘Ward Ruyslinck: Ik geloof dat geluk in het leven een kwestie is van momenten, 1979;
Lode Ramaekers, interview. ‘Een avondje met Ward Ruyslinck’, 1979;
Aarnout de Bruyne, ‘Op toernee met Leopold Sondag, of de geloofsbrieven van de pariabeschermer’, 1980;
A. Buckens, ‘Wurgtechnieken: Helemaal Ruyslinck’, 1981;
Carlos Alleene, interview. ‘Mijn boeken komen duidelijk bij het verkeerde publiek terecht’, 1981;
A. Demedts, ‘Een schoft’, over Wurgtechnieken, 1981;
Frans de Keyzer, ‘Ruyslincks vergeefse opstandigheid’, over De boze droom het medeleven, 1982;
Carlos Alleene, interview. ‘Ik loop niet met Marx onder mijn arm’, 1981;
Suz van Elzen, ‘Beiroet, tussen de bommen door, de koffie’, over De boze droom het medeleven, 1982;
Suz van Elzenen Marc Reynebeau, interview. ‘Men moet er van uitgaan dat ik eerlijk ben’, 1982.
17. 1983 Ward Ruyslinck – Een introductie, A. Manteau, Antwerpen, 1983 Anonieme en titelloze bespreking van het werk en leven van Ward Ruyslinck, geïllustreerd met 28 foto’s en plaatjes (12 -p), gevolgd door beknopte (- 2p) biografie, primaire en secundaire bibliografie, en een lijst literaire prijzen.
18. 1987 Wim Hazeu, Het literair pseudoniemen boek, de Bijenkorf, Ward Ruyslinck – Pseudoniem van R.C.M. De Belser (p. 79-80, p. 100, 255, 285, 316)
19. 1988 Bert Peene, Eerste Druk ’87. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1987, Walva-Boek, Laren (Gld), 1988. ‘Ward Ruyslinck, Stille waters’ (Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1987)
20. 1988 Geboekstaafd – Vlaamse Prozaschrijvers na 1945, eindredactie prof. dr.Marcel Janssens e.a., Davidsfonds, Leuven, 1988. ‘Ruyslinck, Ward’ door Joris Gerits.
21. 1990 Lic. K. BalBaert, Prof.dr. S. Lievens, Onder de loupe – over grafologie met handschriftanalyses van bekende figuren, Uitg. Marc Van de Wiele, Brugge, 1990. ‘Ward Ruyslinck’
22. 1992 Profiel Ward Ruyslinck, Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1992 (91-p).
‘Aan Merlijn de Vries via zijn vader, met een hartelijk Vlaamse groet, WR, 26.12.1994.’
Beknopte biografie
Joris Gerits, WR: ‘Schrijvers proberen zich te profileren …’
Koen Vermeiren, WR: ‘De maatschappij is niet veranderd, ik ben veranderd.’ Een gesprek.
Christiaan Germonpré, (beknopte) Bibliografie.
23. 1992 Greta Seghers, Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau, Prometheus, Amsterdam, 1992. Diverse feiten en feitjes op verschillende plaatsen (op 16 verschillende pagina’s)
24. 2004 Jeroen Brouwers, Stoffer & Blik, Uitg. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2004 ‘Het overmoedige leven van de miskende schrijver Ward Ruyslinck’
25. 2005 Uitreiking Culturele Prijzen – Kasteel d’Ursel, 21 mei 2005 – Verhaeren 150, Provincie Antwerpen, Departement Cultuur, 2005 Juryrapport, Provinciale prijs voor letterkunde 2004 voor een gezamenlijk oeuvre.
26. 2008 Margot Vanderstraeten, Schrijvers gaan niet dood, Uitg. Atlas, Amsterdam / Antwerpen, 2008 Ward Ruyslinck 1929. ‘Moet ik rancuneus zijn?
27. 2008 Kevin Absillis, Literaire kwaliteit uit arm Vlaanderen – Uitgeverij A. Manteau en de verzelfstandiging van het literaire veld (1932-1971), Proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de taal- en letterkunde, Antwerpen, 2009, p. 631-632. p. 631- 641 Ward Ruyslinck in zijn begintijd bij Manteau. Eerdere novelle Het kind is een mirakel (1955), geschreven onder zijn naam RDB is afgewezen met een vriendelijke brief van Vandeloo.
28. 2009 Kevin Absillis, Vechten tegen de bierkaai – Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970), Meulenhoff-Manteau, Antwerpen, 2009. Diverse feiten en feitjes op verschillende plaatsen (op 36 verschillende pagina’s)
29. 2017 Dirk de Geest, Gij zijt allemaal welgekomen! Basiel de Craene en de Vlaamse Poëziedagen, Poëziecentrum en Letterenhuis, Gent-Antwerpen, 2017. Diverse feiten en feitjes op verschillende plaatsen (op 7 verschillende pagina’s)
30. 2018 Jan Vanriet, Radeloos geluk, Hollands Diep, Amsterdam, 2018. De auteur bekende me, dat hij p. 183-184 schreef met zijn gedachten bij Ward Ruyslinck.