E. Boeken met betrekking tot Ward Ruyslinck

in m’n Ruyslinckiana

E. Jaar Beschrijving van het boek Relatie tot Ruyslinck
1. 1939 Leo De Belser, ’t Dorpsratteken, Uitgever H.Claessens, Wommelgem, 1939. (-230 p)
Exemplaar gekaft met harde kaft en in de tekst met pen verbeteringen aangebracht.

  • – – – – – – – – – – – – – – –

Leo De Belser, ’t Dorpsratteken, Uitgeverij “Mira” H.Claessens, Torenstraat 5, Wommelgem, 1939 ? (-192 p).
Exemplaar met originele tekst en pentekening van A. Ost op de slappe omslag.

Het boek van zijn vader, waardoor hij mede geïnspireerd werd om te schrijven
2. 1950 Dr. Paul de Ryck, De Vlaamse lyriek van deze tijd, gevolgd door de poetische oogst van de Vlaamse Poeziedagen te Merendree in 1949, Gent, 1950. Poëzie-sfeer rond rond1950 (inspiratiebron Ward Ruyslinck).
3. 1951 Dr. Paul de Ryck, Poetische oogst van de Vlaamse Poeziedagen 1950, Comite der Vlaamse Poeziedagen, Merendree, 1951.
4. 1967 Het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling 1967, Gedenkboek, Commissariaat-Generaal van de Belgische regering bij de Internationale Wereldtentoonstelling van Montreal 1967. Illustratie van zijn Montrealia, verslag van de wereldtentoonstelling.
5. 1971 Ulenspiegelbalade, Lodewijk De Vocht (muziek), Bert Peleman (tekst), Frank Ivo Van Damme (houtsneden). Uitgeverij ‘De Crans’, 1971. Vanwege zijn relatie met Bert Peleman (Het dorp in de kunst), Frank Ivo Van Damme, de grafisch kunstenaar waarmee hij bevriend was en de componist Lodewijk De Vocht.
6. 1973 Leon Voet, De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw, Mercatorfonds, Antwerpen, 1973 Om met Raymond De Belser mee te voelen hoe hij het manuscript van dit lijvig boek (afm. 34x28x6,5 cm, – 489p, twee kolommen) heeft moeten doorworstelen.
7. 1988 Een halve eeuw Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen (1938-1988), Publikaties MPM/PK 8, Stad Antwerpen – Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen, 1988. De werkzaamheden van Raymond De Belser gedurende 31 van de 50 jaar zorgvuldig weggepoetst (door Gustaaf De Landtsheer ?).
8. 1996 Aarnout de Bruyne, De veerman van Sint-Amands, Zeeuws Kunstenaarscentrum, ‘Slibreeks nr. 78’, Middelburg, 1996. Voor zijn vriend, de auteur, presenteerde Ward Ruyslinck het boekje op 6 november 1996.
9. 2004 De kleuren van de schrijver – een hommage aan Ward Ruyslinck, Uitg. Manteau/ Standaard en Cultureel Web Meise, Antwerpen – Meise, 2004. 26 bevriende schrijvers en dichters schreven aan Ward Ruyslinck voor zijn 75ste verjaardag, 32 beeldend kunstenaars maakten een kunstwerk geïnspireerd door (een werk van ) Ruyslinck.
10. 2013 Pieter Serrien, Tranen over Mortsel – De laatste getuigen over het zwaarste bombardement ooit in Begië, tweede volledig herziene editie, Uitg. Manteau-WPG, Antwerpen, 2013. Over het bombardement dat het ouderlijk huis van Raymond De Belser volledig verwoestte.