Ruyslincks vertalingen

Vertaling van luisterspelen

In opdracht van de BRT werd uit het Frans, Engels en Duits de volgende luister- of hoorspelen vertaald door Ward Ruyslinck:

Martin Walser Een hoffelijkheidsbezoek BRT 3, 10 december 1963
Hans Kasper Het paard van Troje BRT 3, 5 december 1965 en

BRT 1, 7 december 1965

Eduard König Heer verlangt kennismaking BRT 3 en KRO, 10 maart 1966
G.W. Stonier Krakende schoenen BRT 3, 7 augustus 1966 en

BRT 1, 9 augustus 1966

Jürg Federspiel Meneer Hugo BRT 3, 27 november 1966 en

BRT 1, 29 november 1966

Selma Urfer Meret BRT 3, 12 november 1967 en

BRT 1, 14 november 1967

Dan Treston De obool BRT 3, 10 maart 1968 en

BRT 1, 14 maart 1968

Don Haworth Geen gesjacher met de dood BRT 3, 27 april 1969 en

BRT 1, 1 mei1969

Andrej Hieng De terugkeer van Cortez BRT 3, 22 maart 1970 en

BRT 1, 26 maart 1970

 

Vertaling van boekwerken

André Laude & Max Chaleil,
Le petit livre rouge de la révolution sexuelle
Nouvelles éditions Debresse, 1969.
Het rode boekje van de seksuele revolutie,

vertaald door Ward Ruyslinck

Uitgeverij De Branding, 1969.
Louis L.J.J. Lebeer,

Orientations de la gravure contemporaine en Belgique

Bruxelles, Institut belge d’information et de documentation. Cahiers de Belgique, 1971.
Richtingen in de hedendaagse graveerkunst,

vertaald door Ward Ruyslinck

Belgisch instituut voor voorlichting en documentatie, Belgische Tijdingen, Brussel, 1971.

  

Vertalingen in dienst van het Museum Plantin-Moretus

Raymond De Belser vertaalde tal van stukken en brieven. Hiervan zijn slechts enkele vertalingen genoemd in de Culturele jaarboeken van de Stad Antwerpen:

 • Christoph Plantin, ‘Le bonheur de ce monde’. Sonnet  -> ‘Het werelds geluk’. Sonnet.
LE BONHEUR DE CE MONDE

SONNET

Avoir une maison commode, propre et belle,
Un jardin tapissé d’espaliers odorans,
Des fruits, d’excellent vin, peu de train, peu d’enfants,
Posséder seul sans bruit une femme fidèle ;

N’avoir dettes, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n’espérer rien des grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modèle ;

Vivre avecque franchise et sans ambition,
S’adonner sans scrupules à la dévotion,
Domter ses passions, les rendre obéissantes,

Conserver l’esprit libre et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C’est attendre chez soi bien doucement la mort.

Christophe Plantin (1520 – 1589)

HET WERELDS GELUK

SONNET

Een schoon en fleurig huis, een tuin met ranken langs de muren,
een beker flonkerende vvijn en vruchten in de schaal,
geen al te talrijk kroost, geen last en geen schandaal,
een trouwe vrouw die helpt het huisgezin besturen.

Noch schulden noch gedingen noch geschillen met je buren,
om have en om erf geen zorg en geen kabaal,
en zonder hoge voorspraak, zonder nijd om de rivaal,
je zedelijke kracht uit een bezonken inzicht puren.

Geen waarheid schuwen, voor geen zwarigheden zwichten,
je zonder schroom, in godsvrucht, onderwerpen aan je plichten,
je driften meester blijven en ze richten naar je wil.

Je vrijheid bewaren, in geweten en gedachten,
je ziel tot God verheffen in gebed en vreedzaam, stil,
in eigen huiselijke kring de dood afwachten.

Christophe Plantin

Vrij vertaald door Ward Ruyslinck

https://solvejgkijktenschrijft.wordpress.com/2006/05/04/gedichten-en-muren-om-bij-stil-te-blijven-staan-3/

 

 • Salon Emile Verhaeren : schenking van president René Vandevoir. Uitgave: Stad Antwerpen/ Museum Plantin-Moretus, 1966. afm, 31×23 cm, -44p., illustraties -20p., de Nederlandstalige brochure voor de opening van het Salon Vandevoir-Verhaeren (de Franstalige was getiteld: Salon Emile Verhaeren : donation du président René Vandevoir).
  Inhoudstafel van deze brochure:
  ‘Ten geleide, door Mr. Lode Craeybeckx 3
  In memoriam René Vandevoir. door Alfred Potier  6
  Levensschets van René Van devoir (auteur niet genoemd)  9
  Korte schets, door René Vandevoir   11’
  Voor deze brochure vertaalde De Belser het
  ‘In memoriam René Vandevoir’ door Alfred Potier, Raadsheer bij de Raad van State te Parijs, vriend en testamentair van de schenker (-3p).
  2, ‘Korte Schets’ door René Vandevoir’ (17 tekstpagina’s)
  (‘Levensschets van René Vandevoir’ had Raymond De Belser geschreven)

 

 • Voor de catalogus De Franse kopergravure en haar Antwerpse oorsprong (XVIde-XVIIde eeuw,ten behoeve van deze tentoonstelling van 10 oktober -12 november 1972, vertaalde De Belser:
  de uitgebreide inleiding voor de tentoonstelling van Jean Adhémar, conservator van het Parijse prentenkabinet;
  2. de Franse teksten in het ‘woord vooraf’ en de toelichting bij de verschillende stukken uit de Franse verzameling;
  3. de inleiding van René Ziller, Consul-Generaal van Frankrijk te Antwerpen voor de catalogus.

 

 

 

 • Voor de catalogus Leven langs de Schelde, Antwerpen in de 16e en 17e eeuw,. ten behoeve van deze tentoonstelling van 10 juli -26 augustus 1976, vertaalde De Belser:
  1, de Franse catalogus Anvers, ville de Plantin et de Rubens van 1954 uit de Parijse Bibliothèque Nationale;
  de Amerikaanse catalogus Antwerp’s Golden Age : the metropolis of the West in the 16th and 17th centuries : an exhibition, Smithsonian Institution, 1973.

 

 

 

 

 • Voor de tentoonstelling De Esmark Collectie van Currier & Ives (de tentoonstelling met werk van Currier & Ives, de populaire 19e-eeuwse lithografieën uit de New Yorkse drukkerij van Nathaniel Currier en zijn compagnon J. Merritt Ives) van 14-30 oktober 1977, vertaalde De Belser de catalogus
  Currier & Ives Prints, Ritter-Hopson Galleries, New York, 1933.