Lezingen en voordrachten

In deze lijst zijn de teruggevonden titels van lezingen en voordrachten opgenomen. Er ontbreken in de lijst onder andere een groot aantal voordrachten en radiopraatjes, waarvan de manuscripten niet bewaard zijn gebleven, of niet zijn teruggevonden.

Afm. 20,5x13cm, gelijmd, -14p.
Pieter Aerts, het getemperd staal De Galerij, Nederokkerzeel, 1952.
Colofon: Dit is nr. 28 der Galerij-reeks, verschijnend onder de auspiciën der A.K.K., onder de redactie van Marvel Polfliet.

Redactie: 45, Laarstraat, Nederokkerzeel (bij Kortenberg).

Pieter Aerts is de laureaat van de poëzieprijs 1951, welke door de A.K.K. werd uitgeschreven. De Cultuurdagen, op 19 en 20 Juli te Aarschot gehouden, boden een gelegenheid om de uitreiking officieel te laten plaats vinden, wat geschiedde tijdens een ontvangst op het Stadhuis. Te dier gelegenheid hield dichter Ward Ruyslinck, auteur van «De Citer van Tijl» en «Het Huis onder de Beuken», een voordracht, die thans het licht ziet.

‘Fouten in de som of De stuiptrekkingen van de psychologische roman’. Voordracht. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1958 jrg. 12, nr. 2, p. 216-218.
‘Men experimenteert met zaaibloemen, maar niet met een artistiek gevoel’ Voordracht, manuscript in Letterenhuis.
‘Van Rups tot Vlinder, metamorfose van de Vlaamse novelle’. Causerie voor de KRO op 26 mei 1959, manuscript in Letterenhuis.
‘Uitgevers en boekhandelaars op de korrel’. Radiolezing. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1959 jrg. 13, nr. 2, p. 221-224.
‘Opbouw en afbraak in de hedendaagse Vlaamse literatuur’. Voordracht, Belgische Ambassade, Den Haag, 6 mei 1960. Manuscript in Letterenhuis.
‘Pleidooi voor de Verenigde Naties van het hart’. Causerie voor de VPRO op 21 juni 1963, manuscript in Letterenhuis.
‘Een avond bij Walschap’ Causerie voor de KRO op 9 juli 1963, manuscript in Letterenhuis.
‘Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns’, Boek van de Maand, lezing uitgezonden door de BRT, 3e program. In: De Periscoop, september 1963.
‘Lofrede op Hubert Lampo bij de uitreiking van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Scheppend Proza voor zijn roman De komst van Joachim Stiller 1963, manuscript in Letterenhuis.
‘Literaire Hinder- en Totempalen’, Causerie voor de VPRO op 24 juli 1964, manuscript in Letterenhuis
‘Lof en kritiek van mijn generatie’

(deel van deze lezing is bekend geworden in de ‘Drek en drift-polemiek)

Lezing, deels in: Germania, Leuven, jrg. 12, nr. 6, 1964-1965, p.18-24
‘Hermann Moers, Liebesläufe’. Lezing voor de BRT, 3e program op 25 november 1964, manuscript in Letterenhuis.
‘Günter Seuren, Das Gatter’. Lezing voor de BRT, 3e program op 24 februari 1965, manuscript in Letterenhuis.

Programmafolder voor een uitvoering in 1955.
Inleiding tot de 200ste voorstelling van Joost Noydens’ eenmanstoneelstuk Reinaert de Vos. Voordracht over Van den vos Reynaerde, ca. 1965, manuscript in Letterenhuis.
‘Poëzie en proza in portefeuille’. Lezing op de Boekenbeurs, 7 november 1965, manuscript in Letterenhuis.
‘Dit blijft me bij’, radiospel met spreker en lector ‘De laatste der kolonialen.’ Voordracht met Otto Dijk. Uitzending Nationaal program + 3e program 15 december 1965, manuscript in Letterenhuis.
Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor letterkunde van de Vlaamse Provincies te Antwerpen, 21 maart 1967.

De toespraak werd besloten met de voordracht van het gedicht ‘Aspirine, vaseline, sulfamide, bromide’

Manuscript voordracht, maart 1967, in Letterenhuis.
‘Zelfportret van een satiricus, in een beslagen spiegel. Of: een introspectie in eigen beheer’, voordracht. In: Heibel, 1968, jg. 4, nr. 5.
‘Doordruktabletjes Nederlands’ Voordracht op 25 oktober 1969, manuscript in Letterenhuis.
‘Mens voor de lens’. Tentoonstelling van fotoportretten van Vlaamse schrijvers, schilders, beeldhouwers, musici etc. Radio causerie, BRT-3 op 15 november 1969. Manuscript in Letterenhuis.
Handgemeen met mondgemeen, bundel teksten van wekelijkse radiopraatjes van oktober 1969 tot voorjaar 1970. Typoscript gezonden aan Manteau. Verloren gegaan?
‘Mulisch, onze man in Havana’ (naar G. Greene, Our Man in Havana). Causerie BRT 3 van 17 januari 1970. In: Ons Erfdeel, jg. 13, nr. 3, p. 100-101.
‘Eigenheid in opspraak’

‘Ik schrijf, jij schrijft, hij schrijft’

‘Kritiek, de blindedarm van de literatuur’

‘Literaire pooiers en zwendelaars’ (BRT 3, sept. 1969).

Diverse ongepubliceerde lezingen, waarvan geen manuscript is teruggevonden (lezingen worden genoemd in: Uitspraken in opspraak)
‘Hebben schrijvers een zesde zintuig?’ Lezing 1973, manuscript in Letterenhuis.
‘Woorden op notenbalken’ Voordracht 1974, manuscript in Letterenhuis.
‘Proza en Poëzie’ op de ‘Middagen van de Poëzie’. Voordracht op 6 november 1975. Tekst niet teruggevonden.
‘Over de scheppende intuïtie bij schrijvers’. Lezing, 1976. Manuscript in Letterenhuis.
‘De verloedering van de taal’. Causerie voor de BRT in 1976. Manuscript in Letterenhuis.
Huldiging van Marnix Gijsen in de Academie op 24 november 1976. In: Academie Jaarboek, 1977, KANTL, Gent.
Antwoord op de presentatie van Op toernee met Leopold Sondag door prof. L. Flam. Voordracht, 1978, manuscript in Letterenhuis.

Op 1e rij rechts: koning Boudewijn en koningin Fabiola, links half achter de lessenaar Ward Ruyslinck.
‘Een evaluatie van Baekelmans’ stijlconceptie’. In: Academie Jaarboek 1980, KANTL, Gent.

Voordracht in de tuin van Beauvoorde, 18 juli 1979.

Foto: www.dbnl.org/tekst/_ver016198001_01/ _ver016198001_01_0003.php

‘Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s’

In een uitzending in de serie «Allemaal Beestjes» steekt Ruyslinck de loftrompet over de verlichte, milieubewuste en moedige minister Mark Galle:
‘De gewezen taaltuinier, thans minister van het Vlaamse Gewest, heeft namelijk onlangs besloten de jacht op drie zeldzaam geworden trekvogels – de zomertaling, de goudplevier en de houtsnip – af te schaffen.’

In: Voor Allen, Vlaams Weekblad, 25 januari 1980.

«Allemaal Beestjes» was een Vlaams tv-programma rond dieren dat vanaf de jaren 60 tot eind jaren 80 op BRT te zien was.
De titel van het programma is gebaseerd op het refrein uit het liedje ‘Beestjes’ van Peter Koelewijn, in de jaren 60 uitgebracht door de popgroep Ronnie en de Ronnies.

‘Open brief aan de gevoelsafschaffers’, causerie BRT 3, 8 maart 1981. NVT-cahier, Manteau, Antwerpen.

 

Colofon: De NVTcahiers worden door de nv Manteau, Antwerpen, uitgegeven en worden geredigeerd door de kernredactie van het NVT, te weten: Paul de Wispelaere, Luk De Vos, Georges Adé, Henri-Floris Jespers, Ivo Michiels, Hugo Raes, Willy Vaerewijk, Eddy van Vliet en Georges Wildemeersch.

De tekst van dit NVTcahier werd voordien gepubliceerd in het NVT 34/mrt./apr. ’81.

‘Open brief aan de neo-orangisten’, lezing in de Academie op 15 april 1981. In: Academie Jaarboek 1982, KANTL, Gent.
Antwoord op de Presentatie Leegstaande huizen. Voordracht 1983, manuscript in Letterenhuis.
Lezing over eigen werk voor de Zweedse Academie te Stockholm in het Nederlands. Voordracht, 12 april 1983, manuscript in Letterenhuis.
‘Men hoeft de uitspraken van [sommige] dichters niet altijd ernstig te nemen’. Inleiding voor de poëziebloemlezing van L’Oréal. Voordracht 1985, manuscript in Letterenhuis.
‘De correlatie tussen het uiterlijke en innerlijke landschap bij Van Schendel’. Voordracht. In: De Vlaamse Gids, jrg. 69, 1985, nr. 4.
‘Gekroonde en gelauwerde hoofden. Het onheilspellend Orwelljaar 1984 behoort nu definitief tot het verleden…’ Toespraak op 31 januari 1985 voor gelauwerden in aanwezigheid van Koning Boudewijn, In: DWB, jrg. 130, maart-april.
‘Operatie Overleven’. Radiospotje, uitgezonden tussen 2 en 9 februari 1985, manuscript in Letterenhuis.
‘Literaire wandeling door Antwerpen’. Voordracht BRT – Teleac, 30 maart 1985. Manuscript in Letterenhuis.
Antwoord op de presentatie van Wim Zaal van De uilen van Minerva. Voordracht, manuscript in Letterenhuis, augustus 1985.
‘Conventie en inventie in de naoorlogse Nederlandse romantitel’. In: Academie Jaarboek, 1987, KANTL, Gent.

 

Lezing gehouden in de openbare vergadering op het kasteel Beauvoorde te Veurne (16 juli 1986).

Tafelrede auteursbanket Manteau in Middelheim. Voordracht, 31 oktober 1986, manuscript in Letterenhuis.
Voordrachten als voorzitter van de Academie ter inleiding van diverse sprekers en

‘In memoriam P.G. Buckinx’

‘In memoriam prof. em. E. Rombauts’

‘In memoriam prof. dr. A. van Loey’

‘In memoriam prof. dr. Jan Vanderheyden’.

In: Academie Jaarboek, 1988, KANTL, Gent.
Speech bij uitreiking van de Primeurprijs 1986. Voordracht 1987, manuscript in Letterenhuis.
Presentatie Jan Cartens’ Maagdenbruiloft in de Standaardboekhandel op 1 oktober 1987 te Antwerpen. Voordracht 1987, manuscript in Letterenhuis.
Presentatie gedichtencyclus ‘Captiva’ Island’ van Monika Macken in de Agenda 1988, uitgegeven door Federatie der Kledingnijverheid. Voordracht 1987, manuscript in Letterenhuis.
‘Ik ben geboren en opgegroeid in een wijk van Berchem’ (de zogeheten groenenhoek). Voordracht bij Stille waters, september 1987. Manuscript in Letterenhuis.
Moritoen-lezing in Kortrijk over Leegstaande huizen. Voordracht 1987. Manuscript in Letterenhuis.
Toespraak als voorzitter van de Academie in de Openbare vergadering te Beauvoorde 15 juli 1987. In: Academie Jaarboek, 1989, KANTL, Gent.
Openingstoespraak tentoonstelling De Pillecyn. Voordracht op 22 oktober 1987, manuscript in Letterenhuis.
Toespraak bij overdracht van het voorzitterschap van de Academie, februari 1988. In: Academie Jaarboek, 1989. KANTL, Gent.
Boekbespreking Het vreugdevuur der ijdelheden van Tom Wolfe Voordracht 1988 voor het radioprogramma ‘Wie schrijft die blijft’, manuscript in Letterenhuis
‘Een politiek feestredenaar zal…’. Voordracht 1989, manuscript in Letterenhuis.
Lezing over zesde zintuig. Voordracht 1989, manuscript zonder titel in Letterenhuis.
Presentatie van Het Chunnelsyndroom van Bob Mendes. Voordracht 14 april 1989, https://mendes.be/schrijvers/ruyslinck.php (gedownload op 24.01.2019)
Dankwoord bij Manteau voor de aandacht op zijn 60ste verjaardag. Voordracht 20 juni 1989, manuscript in Letterenhuis.
‘De bewakers van de doos van Pandora’ (lezing voor artsen van de Vlaamse Vereniging van Huisartsen). Voordracht in het Medisch-Psychologisch Weekend te De Haan 9 september 1989, manuscript in Letterenhuis.
Presentatie dichtbundel Slapeloze dagen van Monika Macken. Voordracht oktober 1989, manuscript in Letterenhuis.
Toespraak installatie Eddy van Vliet als lid van de Academie, 1994. In: Academie Jaarboek, 1995, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent.
Toespraak in memoriam academielid Karel Jonckheere, januari 1994. In: Academie Jaarboek, 1995, KANTL, Gent.
Huldeadres aan de heer O. Leys naar aanleiding van zijn 25-jarig lidmaatschap van de Academie, 1994. In: Academie Jaarboek, 1995, KANTL, Gent.
Presentatie van De veerman van Sint-Amands van Aarnout de Bruyne. Voordracht, 9 november 1996 in Sint-Amands, manuscript in Letterenhuis.
‘Traumachia, bestek van een maatschappelijke visie’. Voordracht 1998, manuscript in Letterenhuis.