Lezingen en voordrachten

Alle werken op deze pagina zijn geschreven onder zijn pseudoniem Ward Ruyslinck; de toespraken in de KANTL vermelden: R. De Belser (Ward Ruyslinck).

In deze lijst zijn de teruggevonden titels van lezingen en voordrachten opgenomen. Er ontbreken in de lijst onder andere een groot aantal voordrachten en radiopraatjes, waarvan de manuscripten niet bewaard zijn gebleven, of niet zijn teruggevonden.

Omslagontwerper voor zover bekend in rode letterkleur.

Van meer dan vijftig voordrachten die ik heb gevonden en geheel heb gescand, heb ik de tekst uitgewerkt en als pdf aan de titel gelinkt.

Afm. 20,5x13cm, gelijmd, -14p.
Pieter Aerts, het getemperd staal De Galerij, Nederokkerzeel, 1952.
Colofon: Dit is nr. 28 der Galerij-reeks, verschijnend onder de auspiciën der A.K.K., onder de redactie van Marvel Polfliet.

Redactie: 45, Laarstraat, Nederokkerzeel (bij Kortenberg).

Pieter Aerts is de laureaat van de poëzieprijs 1951, welke door de A.K.K. werd uitgeschreven. De Cultuurdagen, op 19 en 20 Juli te Aarschot gehouden, boden een gelegenheid om de uitreiking officieel te laten plaats vinden, wat geschiedde tijdens een ontvangst op het Stadhuis. Te dier gelegenheid hield dichter Ward Ruyslinck, auteur van «De Citer van Tijl» en «Het Huis onder de Beuken», een voordracht, die thans het licht ziet.

‘Ik geloof niet in het literair experiment’

‘Men experimenteert met zaaibloemen, maar niet met een artistiek gevoel’

Voordracht, 1959, manuscript in Letterenhuis.

Een citaat eruit in Dubbellevens, p. 92.

‘Van Rups tot Vlinder, metamorfose van de Vlaamse novelle’. Causerie voor de KRO op 26 mei 1959, manuscript in Letterenhuis.
Uitgevers en boekhandelaars op de korrel’. Radiolezing. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1959 jrg. 13, nr. 2, p. 221-224.
Opbouw en afbraak in de hedendaagse Vlaamse literatuur’. Voordracht, Belgische Ambassade, Den Haag, 6 mei 1960. Manuscript in Letterenhuis.
Dankwoord voor de toekenning van de Arkprijs en de tot hem gerichte lof. In: Nieuw Vlaams tijdschrift, jrg. 14, 1960, p. 227-228.
‘Pleidooi voor de Verenigde Naties van het hart’. Causerie voor de VPRO op 21 juni 1963, manuscript in Letterenhuis.
Een avond bij Walschap’ Causerie voor de KRO op 9 juli 1963, manuscript in Letterenhuis.

Afbeelding van de eerste pagina van het manuscript opgenomen in Dubbellevens, p.337.

Lofrede op Hubert Lampo’
bij de uitreiking van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Scheppend Proza voor zijn roman De komst van Joachim Stiller.
1963, manuscript in Letterenhuis.

Delen van zijn voordracht opgenomen in Dubbellevens, p.119-120

‘Literaire Hinder- en Totempalen’, Causerie voor de VPRO op 24 juli 1964, manuscript in Letterenhuis
‘Lof en kritiek van mijn generatie’

Fragment uit deze lezing: ‘Drek-en-drift-literatuur’.
(Het deel van de lezing dat vooral bekend is geworden door de Drek-en-drift-polemiek, zie ‘Overige non-fictie’.)

Lezing, deels in: Germania, Leuven, jrg. 12, nr. 6, 1964-1965, p.18-24
Heinrich Böll,  Ansichten eines Clowns’. Lezing voor de BRT, 3e program, september 1964, manuscript in Letterenhuis.
‘Hermann Moers, Liebesläufe’.

Verwerkt in het artikel ‘Herman Moers en Günter Seuren. Nieuwe namen in de Duitse roman’ voor De Periscoop.

Lezing voor de BRT, 3e program op 25 november 1964, manuscript in Letterenhuis.
‘Günter Seuren, Das Gatter’.

Verwerkt in het artikel ‘Herman Moers en Günter Seuren. Nieuwe namen in de Duitse roman’ voor De Periscoop.

Lezing voor de BRT, 3e program op 24 februari 1965, manuscript in Letterenhuis.

Programmafolder voor een uitvoering in 1955.
Inleiding tot de 200ste voorstelling van Joost Noydens’ eenmanstoneelstuk Reinaert de Vos. Voordracht over Van den vos Reynaerde, ca. 1965, manuscript in Letterenhuis.

Citaat opgenomen in Dubbellevens, p. 121.

‘Poëzie en proza in portefeuille’. Lezing op de Boekenbeurs, 7 november 1965, manuscript in Letterenhuis.
‘Dit blijft me bij’
Voordracht over slechte kritiek op Bölls Biljarten om half tien van Karlheinz Deschner
Uitzending 3e program 15-12-1965,
manuscript in Letterenhuis.
Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor letterkunde van de Vlaamse Provincies te Antwerpen, 21 maart 1967.

De toespraak werd besloten met de voordracht van het gedicht
‘Aspirine, vaseline, sulfamide, bromide’

Manuscript voordracht, maart 1967, in Letterenhuis.

Citaat opgenomen in Dubbellevens, p. 145.

Voordracht over Het reservaat in het T.J. Rijkenheem te St. Michiels. In de Moritoen reeks ‘Literaire verkenningen voor volwassenen’ o.l.v. Omer Mattheeuws, april 1968. Manuscript niet gevonden.
‘Zelfportret van een satiricus, in een beslagen spiegel.
Of: een introspectie in eigen beheer’, voordracht.
In: Heibel, 1968, jrg. 4, nr. 5.

Citaten opgenomen in Dubbellevens, p. 167 en 168.

‘Hebben schrijvers een zesde zintuig?’

 

Lezing 1969, manuscript in Letterenhuis.
Doordruktabletjes Nederlands’ Voordracht op 25 oktober 1969, manuscript in Letterenhuis.
‘Mens voor de lens’.
Tentoonstelling van fotoportretten van Vlaamse schrijvers, schilders, beeldhouwers en musici in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
Radio causerie, BRT-3 op 15 november 1969. Manuscript in Letterenhuis.
Handgemeen met mondgemeen, bundel teksten van wekelijkse radiopraatjes van oktober 1969 tot voorjaar 1970. Typoscript gezonden aan Manteau. Verloren gegaan?
Mulisch, onze man in Havana’ (naar G. Greene, Our Man in Havana). Causerie BRT 3 van 17 januari 1970.

In: Ons Erfdeel, jrg. 13, nr. 3, 1970, p. 100-101.

‘Eigenheid in opspraak’

‘Ik schrijf, jij schrijft, hij schrijft’

‘Kritiek, de blindedarm van de literatuur’

‘Genese van een roman’

‘Literaire pooiers en zwendelaars’ (BRT 3, sept. 1969).

Diverse ongepubliceerde lezingen, waarvan geen manuscript is teruggevonden (lezingen worden onder andere genoemd in: Uitspraken in opspraak)
Lezing over De ontaarde slapers. Moritoen-lezing voor de ‘Literaire werkgemeenschap voor jongeren’ o.l.v. Maurtis de Coen en Luc Decorte, 2 maart 1971. Manuscript niet gevonden.
Over het levensgevoel bij schrijvers’. Lezing 1971, manuscript in Letterenhuis.

Tekst deels gebruikt voor zijn lezing ‘Over de scheppende intuïtie bij schrijvers’, 1976.

‘Traumachia’
‘Trauma’ en ‘machia’ in de wereld.N.B.
Het begrip ‘Traumachia’ heeft Ruyslinck zijn hele leven meegedragen; voor het eerst beschreef hij dit begrip in 1950 in zijn eerste, ongepubliceerde, boek waarnaar hij verwees in zijn deels autobiografische roman Het ganzenbord (1974) met het verhaal ‘De barstenmaker’ en gaf zijn laatste boek de titel Traumachia (1999).
Lezing 1973, manuscript in Letterenhuis.
Woorden op notenbalken’, lezing met muziek,
aan de piano Chris De Belser.
Voordracht 1975, manuscript in Letterenhuis.

Citaat opgenomen in Dubbellevens, p. 245.

‘Proza en Poëzie’ op de ‘Middagen van de Poëzie’. Voordracht op 6 november 1975. Tekst niet teruggevonden.
Over de scheppende intuïtie bij schrijvers’. Lezing, 1976. Manuscript in Letterenhuis.
De verloedering van de taal’. Causerie voor de BRT in 1976. Manuscript in Letterenhuis.
Huldiging van Marnix Gijsen in de Academie op 24 november 1976.

Illustratie: Overdruk van het Jaarboek 1977 me door Ward Ruyslinck toegezonden.

In: Academie Jaarboek, 1977, KANTL, Gent.
Antwoord op de presentatie van Op toernee met Leopold Sondag door prof. L. Flam. Voordracht, 1978, manuscript in Letterenhuis.

Op 1e rij rechts: koning Boudewijn en koningin Fabiola, links half achter de lessenaar Ward Ruyslinck.
‘Een evaluatie van Baekelmans’ stijlconceptie’. In: Academie Jaarboek 1980, KANTL, Gent.

Voordracht in de tuin van Beauvoorde, 18 juli 1979.

Foto: www.dbnl.org/tekst/_ver016198001_01/ _ver016198001_01_0003.php

‘Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s’

In een uitzending in de serie «Allemaal Beestjes» steekt Ruyslinck de loftrompet over de verlichte, milieubewuste en moedige minister Mark Galle.

Om te weten hoe dapper minister Galle was, is het lezen van het hoofdstuk ‘Vogelvangst met zware gevolgen’ over het verbod op het met netten vangen van trekkende zangvogels (1972) uit De memoires van zijn voorganger minister Leo Tindemans onthullend.

«Allemaal Beestjes» was een Vlaams tv-programma rond dieren dat vanaf de jaren 60 tot eind jaren 80 op BRT te zien was. De titel van het programma is gebaseerd op het refrein uit het liedje ‘Beestjes’ van Peter Koelewijn, in de jaren 60 uitgebracht door de popgroep Ronnie en de Ronnies.

 

In: Voor Allen, Vlaams Weekblad, 25 januari 1980.

 


Rikkes Voss
‘Open brief aan de gevoelsafschaffers’, causerie BRT 3, 8 maart 1981.

 

NVT-cahier, nr. 1, Manteau, Antwerpen, 1981.

In: Nieuw Vlaams Tijdschrift,  jrg. 34, 1981, p. 206-217.

Fragment opgenomen in Dubbellevens, p. 387-389.

Colofon: De NVTcahiers worden door de nv Manteau, Antwerpen, uitgegeven en worden geredigeerd door de kernredactie van het NVT, te weten: Paul de Wispelaere, Luk De Vos, Georges Adé, Henri-Floris Jespers, Ivo Michiels, Hugo Raes, Willy Vaerewijk, Eddy van Vliet en Georges Wildemeersch.

De tekst van dit NVTcahier werd voordien gepubliceerd in het NVT 34/mrt./apr. ’81.

‘Open brief aan de neo-orangisten’, lezing in de Academie op 15 april 1981. In: Academie Jaarboek 1982, KANTL, Gent.
Antwoord op de Presentatie Leegstaande huizen. Voordracht 1983, manuscript in Letterenhuis.
Lezing over eigen werk voor de Zweedse Academie te Stockholm in het Nederlands. Voordracht, 12 april 1983, manuscript in Letterenhuis.
Lezing over De boze droom het medeleven. Moritoen-lezing voor de ‘Literaire werkgemeenschap voor jongeren’ o.l.v. Freddy Priem, 25 oktober 1984. Manuscript niet gevonden.
Gekroonde en gelauwerde hoofden’.
Het onheilspellend Orwelljaar 1984 behoort nu definitief tot het verleden…
Toespraak op 31 januari 1985 voor gelauwerden in aanwezigheid van Koning Boudewijn.

In: DWB, jrg. 130, maart-april, 1985.

Operatie Overleven’.

Beroep op de liefde voor noodlijdende medemensen in Ethiopië, Tsjaad en andere Afrikaanse landen tijdens de landelijke actie voor financiële steun.

Radiospotje, uitgezonden tussen 2 en 9 februari 1985, manuscript in Letterenhuis.
‘De correlatie tussen het uiterlijke en innerlijke landschap bij Van Schendel’. Voordracht. In: De Vlaamse Gids, jrg. 69, 1985, nr. 4.
‘Literaire wandeling door Antwerpen’. Voordracht BRT – Teleac, 30 maart en 20 april 1985. Manuscript in Letterenhuis.
Antwoord op de presentatie van Wim Zaal van De uilen van Minerva. Voordracht, manuscript in Letterenhuis, augustus 1985.
‘Conventie en inventie in de naoorlogse Nederlandse romantitel’.

Illustratie: Overdruk uit Verslagen en mededelingen, 1986 me door Ward Ruyslinck toegezonden.

In: Verslagen en mededelingen, 1986, KANTL, Gent.

 

Lezing gehouden in de openbare vergadering op het kasteel Beauvoorde te Veurne (16 juli 1986).

Tafelrede auteursbanket Manteau in Middelheim. Voordracht, 31 oktober 1986, manuscript in Letterenhuis.

Opgenomen in Dubbellevens, p.467-469.

Speech bij uitreiking van de Primeurprijs 1986. Voordracht 1987, manuscript niet gevonden, wel in Letterenhuis: de technische uiteenzetting van het Studiecentrum voor Techniek en Ingenieurswetenschappen die Ruyslinck kreeg voor zijn speech.
Toespraak bij de aanvaarding van het ambt van voorzitter van de Academie voor 1987. Uitgesproken op 21 januari 1987. In: Verslagen en mededelingen, 1987, KANTL, Gent.
Toespraken als voorzitter van de Academie, zoals:

op de buitengewone openbare vergadering (literair salon),
uitgesproken op 27 mei 1987;

– op de openbare vergadering te Beauvoorde,
uitgesproken op 15 juli 1987;

op  de openbare vergadering te Gent,
uitgesproken op 28 oktober 1987;

– In memoriam P.G. Buckinx,
uitgesproken op 18 februari 1987;

– In memoriam prof. em. E. Rombauts,
uitgesproken op 18 februari 1987;

– In memoriam prof. dr. A. van Loey,
uitgesproken op 18 maart 1987;

– In memoriam prof. dr. Jan Vanderheyden,
uitgesproken op 21 oktober 1987.

In: Verslagen en mededelingen, 1987, KANTL, Gent.

 

N.B. Leden van de Academie werken onder de eigen naam; Ward Ruyslinck wordt in de verslagen vermeld als de heer R, De Belser, soms aangevuld met ‘alias Ward Ruyslinck’.

 

 

Inleiding voor poëziebloemlezing van L’Oréal Voordracht 1987, manuscript in Letterenhuis.
Moritoen-lezing in Kortrijk over Leegstaande huizen. Voordracht 1987. Manuscript in Letterenhuis.

Fragment opgenomen in Dubbellevens, p. 400-403.

Introductie van Stille waters

Ik ben geboren en opgegroeid in de zogeheten groenenhoek.

Voordracht bij Stille waters, september 1987. Manuscript zonder titel in Letterenhuis.
Presentatie Jan Cartens’ Maagdenbruiloft in de Standaardboekhandel op 1 oktober 1987 te Antwerpen. Voordracht 1987, manuscript in Letterenhuis.
Openingstoespraak tentoonstelling De Pillecyn. Voordracht op 22 oktober 1987, manuscript in Letterenhuis.

Fragmenten opgenomen in Dubbellevens, p.463-465.

Presentatie gedichtencyclus ‘Captiva’ Island’ van Monika Lo Cascio in de Agenda 1988, uitgegeven door Federatie der Kledingnijverheid. Voordracht 1987, manuscript zonder titel in Letterenhuis.
Toespraak als aftredend voorzitter van de Academie. Uitgesproken op 20 januari 1988. In: Verslagen en mededelingen, 1988, KANTL, Gent.
Boekbespreking Het vreugdevuur der ijdelheden van Tom Wolfe Voordracht 1988 voor het tv-programma ‘Wie schrijft die blijft’, manuscript in Letterenhuis
Voordracht over de Vlaamse cultuur
‘Een politiek feestredenaar zal…’
Voordracht 1988, manuscript zonder titel in Letterenhuis.
Lezing over zesde zintuig. Voordracht 1989, manuscript zonder titel in Letterenhuis.

Fragment opgenomen in Dubbellevens, p. 416-417.

Presentatie van Het Chunnelsyndroom van Bob Mendes. Voordracht 14 april 1989.
Dankwoord voor de feestelijke huldezitting voor zijn 60ste verjaardag in het Provinciehuis Antwerpen. Voordracht 20 juni 1989, manuscript in Letterenhuis.
‘De bewakers van de doos van Pandora’
(lezing voor artsen van de Vlaamse Vereniging van Huisartsen).
In het Medisch-Psychologisch Weekend te De Haan, 7-8 october 1989,
manuscript in Letterenhuis.
Presentatie dichtbundel Slapeloze dagen van Monika Lo Cascio. Voordracht oktober 1989, manuscript in Letterenhuis.
Begroeting van Eddy van Vliet bij zijn installatie als lid van de Academie, 1994.

 

 

Illustratie: Overdruk van het Jaarboek 1994 me door Ward Ruyslinck toegezonden.

In: Academie Jaarboek, 1994, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent.
Toespraak in memoriam academielid Karel Jonckheere. In: Academie Jaarboek, 1994, KANTL, Gent.
Presentatie van De veerman van Sint-Amands van Aarnout de Bruyne.

 

 

 

 

Stichting ZOUT, foto Jaap Meima

Voordracht, 9 november 1996 in Sint-Amands, manuscript in Letterenhuis.