G. Schoolboeken en Scripties en Licentiaatsverhandelingen

in m’n Ruyslinckiana

G Jaar Beschrijving van het schoolboek Werk van Ruyslinck
1. 1966 Proza van onze tijd – Auteurs kozen uit eigen werk [1], samengesteld door Margôt van Ruth-Van den Hoven, Van Goor Zonen, Den Haag, 1966, p. 79-83. ‘De vlucht’ fragment uit Wierook en tranen
2. 1967 L.G. Weldering, Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, Nederlandse Keur 60, serie auteurs- en boekbesprekingen voor het voortgezet onderwijs, Purmerend, J. Muusses, 1967. Wierook en tranen
3. 1967 Lieve Scheer, Kennismaken met… Ward Ruyslinck (De ontaarde slapers),Manteau, Brussel-Den Haag, 1967. De ontaarde slapers
4. 1969 Drs. E.S.F. Riemens-Feteris en S.C. van der Vegt, Open boek. Verhalen en gedichten met opdrachten, deel II, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1969, p.129-134. ‘Vluchtelingen’, fragment uit Wierook en tranen
5. 1970 L. Witvliet, Spelend op de kam. Bloemlezing uit de literatuur na 1940, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, p.160-166. ‘Dichtbij het water’
6. 1971 Ward Ruyslinck, De pogrom De stemmer De sneeuwbui, met commentaar en aantekeningen door Frans Heymans, Boekengilde De Clauwaert in de reeks Caleidoscoop der Nederlandse Letteren, Leuven, 1971. (1e én 2e uitgave ‘De pogrom’, ‘De stemmer’ en ‘De sneeuwbui’
7. 1972 Prosit, proza, poezie (deel 1), Ria Scarphout, voor het onderwijs eerst en vooral voor het kunstonderwijs, Uitg. Orion – N.V. Desclée De Brouwer, Brugge, 1972. Fragment uit ‘De slakken’ p. 154,
fragment uit De ontaarde slapers: ‘De verjaardag’ p. 155-156,
fragmenten uit Golden Ophelia: ‘De zusterschap van de pels’, p.157;
en: ‘Gratis mee te nemen’ 158.
8. 1973 Pondje proza – Verhalenboek voor de middenklassen van het voortgezet onderwijs, samengesteld door Ed Leeflang, Meulenhoff Educatief Amsterdam, 1973, p. 164-175. ‘De sneeuwbui’
9. 1974 Taalgroei 5 – Werkboek voor de Vijfde Klasse van het secundair onderwijs, samengesteld door F. De Schutter e.a., De Procure, Brussel, 1974, p. 127-143. De stille zomer
10. 1974 Coby Goudzwaard e.a., Op ons lijf geschreven. Een bundel van vijfentwintig niet eerder gepubliceerde verhalen en gedichten voor de bovenbouw, samengesteld en becommentarieerd door leerlingen, Meulenhoff Educatief, Amsterdam, 1974, p.103, commentaar op p. 209. Nr. 22: gedicht ‘Experiment’
11. 1975 Jan Emiel Daele, Omtrent Wierook en tranen, handleiding bij de lectuur van Ward Ruyslinck, Manteau, Brussel & Den Haag, 1975. Wierook en tranen
12. 1976 Hugo Bousset, Paul van Steenvoort, Berichten uit De Heksenkring, Literaire DossiersUitgeverij Plantyn, Deurne/Antwerpen, 1976. De Heksenkring
13. 1977 Jan Uyttendaele, Omtrent Het reservaat van Ward Ruyslinck, Manteau, 1977. Het reservaat
14. 1979 Jos Borré, Omtrent De stille zomer van Ward Ruyslinck, Manteau, 1979. De stille zomer
 
Scripties en Licentiaatsverhandelingen
 
Jaar Beschrijving van de scriptie / licentiaatsverhandeling
15. 1970 Yolanda Van Turnhout, Motieven en symbolen in de romans van Ward Ruyslinck : De ontaarde slapers – Wierook en tranen – Het dal van Hinnom – Het reservaat – Golden Ophelia.
Verhandeling ingediend tot het verwerven van de graad van licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren. Germaanse Filologie. Katholieke Universiteit Leuven, 1970. (306 -p)
16. 1976 Ludo Van den Wijngaert, Oosterse Mystiek en Eros. Waarin gebruik is gemaakt van het oeuvre van Ward Ruyslinck van ‘Fanaal in de mist’, alle romans en novellen van ‘De ontaarde slapers’ tot en met ‘Het ganzenbord’ en ‘In naam van de beesten’.
Tweede Licentiaat Germaanse Filologie. Vrije Universiteit Brussel, 1976. (165 -p)
17. 1978 Eric Rinckhout, Tussen registratie en reconstructie. De problematische werkelijkheidsvoorstelling in twee prozawerken van Ward Ruyslinck: ‘Het dal van Hinnom’ en ‘De stille zomer’.
Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse Filologie. Vrije Universiteit Brussel, 1978. (180 -p)
Opdracht aan Ward: ‘Met veel dank voor het flinke aantal uren leesgenot dat u me reeds gegeven hebt.’
18. 1979 Monique (Naveau-)Janssens, Raymond de Belser alias Ward Ruyslinck. Leven en werk, Katholieke Universiteit Leuven, 1979. (111 -p)
19. 1980 Maarten van Boxtel, Verdrukking der Muzikanten en Poëten – Een structuur-analyse van Ruyslinck’s ‘Het reservaat’ op muzikale grondslag.
Universiteit van Tilburg, 1980. (79 -p)
20. 1983 Jean-Michel Grégoire, Drie hoogtepunten uit Ward Ruyslincks recent scheppend-betogend proza (1977-1982). De verruiming van het humanitaire engagement en de intellectualisering van de gevoelsuitdrukking.
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade Licencié en Philologie Germanique. Vrije Universiteit Brussel, 1983. (210 -p)
Opdracht: ‘Voor Ward, de ‘broederziel’ die mij hiertoe inspireerde.’