Belgische canon van literaire Nederlandse teksten

Ik heb naar de Koninklijke Academie van Nederlandse Taal en Letteren te Gent een pleidooi gestuurd om Het reservaat op te nemen in de canon van 50(+1) literaire Nederlandstalige teksten.

Dit pleidooi valt nu te lezen op de website https://literairecanon.be/nl/werken/blinde-vlek/fragment (zesde voorstel) en zal op tafel komen bij de volgende canoncommissie.

Frits de Vries


Ik heb naar de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren nog een argument nagezonden, waarom Het reservaat in de canon zou moeten worden opgenomen.
Ruyslinck beschrijft in dit boek het gevaar voor de gevoelige mens – de homo mollis – in een materialistische maatschappij. Dit thema is nog steeds actueel zoals blijkt uit De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk De Wachter.*)

‘[…] Laat ons vooral de gevoelige mensen koesteren, want ze hebben oog voor anderen. Dat is noodzakelijk. Het zijn de laaggevoelige mensen die een groter probleem vormen. De toenemende ongevoeligheid in de mens is een angstwekkend feit. Zonder kwetsbaarheid en gevoeligheid maakt onze samenleving geen schijn van kans. […]

Frits de Vries, 21 augustus 2020

 

*) Dirk De Wachter (psychiater, hoogleraar aan de KU Leuven), De kunst van het ongelukkig zijn, Uitgeverij LannooCampus, Leuven, 2019, p. 72