Minister Galle, dapperste van alle Gall(i)e(r)s

Ward Ruyslinck

Iedere ochtend word ik heerlijk wakker gekneuterd en gegorgeld door mijn vrienden de vogels in de Putse bossen. In de zomer zwelt het geschater en geschetter. het gekwek en gekwaak van het gevederde volk, versterkt door zeer gevarieerde en geïnspireerde zwervers en holbroeders en dwaalgasten, tot een openluchtconcert aan van de Wiener Philharmoniker die hun instrumenten stemmen. In de winter is de orkestbezetting meestal herleid tot een bescheidener ensemble van standvogels, die zich ontpoppen als virtuoze solisten aarzelend begeleid door houtblazers. Maar altijd luister ik daarnaar met blijdschap en met dankbaarheid, bij het begin van een dag die alweer eindeloos verpest zal worden door dreunend, scheurend en knallend beschavingsrumoer. Het is vaak net als in Het Mezennestje van wijlen Guido Gezelle: tak-op. tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om, met velen. Ook het «meezenvaârtje zit» op het eind van de griezelige jaren zeventig blijkbaar nog steeds «te tooveren al in de meezentaal»

Laten we het een bucolisch ontwaken noemen. Zoiets kan inderdaad nog, in deze milieuonvriendelijke tijd, en het is een verrukkelijke sensatie. Als we een beetje geluk hebben zal het ook twintig, dertig jaar nog kunnen, bij de gratie van verlichte, milieubewuste en moedige bewindslieden als minister Mark Galle. De gewezen taaltuinier, thans minister van het Vlaamse Gewest, heeft nl. onlangs besloten de jacht op drie zeldzaam geworden trekvogels – de zomertaling, de goudplevier en de houtsnip – af te schaffen. Eindelijk nog eens een minister die wat aantrekkelijkers en hoopgevenders uit zijn korf haalt dan hogere olieprijzen. au1owegvignetten en nieuwe pantservoertuigen.

Die maatregel zal hem weliswaar niet in dank worden afgenomen door onze rabiate jagers en vogelvangers, maar voor die grommende minderheid moet hij dan maar een straatje omlopen. Ondertussen breng ik hem graag, namens alle natuurvrienden en milieubeschermers in Vlaanderen, een publiek eresaluut. Dit houdt tegelijk een waarschuwing in voor andere, lichtvaardiger politici: patroonhulzen in de bossen kunnen jullie stemmen kosten!

Als Galle voet bij stuk houdt zou dit het begin kunnen worden van een milieubewuster overheidspolitiek. Ik ben echter wel bang dat hij, de dapperste van alle Gall(i)e(r)s, door een elite van geprivilegieerde barbaren tot compromissen en eerloze amendementen zal geperst worden. De «hogere belangen» werpen immers zoals altijd hun schaduw over het gezond verstand en het geweten van het waakzame volksdeel de wapenfabriek te Herstal, een van de grootste en invloedrijkste producenten van jachtgeweren ter wereld. is een nationale industrie en heel wat collega’s van minister Galle blijken niet alleen aandeelhouders van dit bloeiende bedrijf te zijn, maar in hun vrije tijd ook verwoede jagers voor het aangezicht des Heren. Om het hoofd te bieden aan deze hobby, die geruggesteund wordt door een maffia van anonieme plutocraten, hebben wij resolute, integere, consequente, vooruitziende staatslieden met sterke zenuwen en een ijzeren ruggegraat nodig. Minister Galle, laat u dus niet ringeloren. Wij hebben vertrouwen in u. Wij willen de baltsende snippen horen «pwitzen» en niet horen kîssen in de pan.

Uit «Allemaal Beestjes»


«Allemaal Beestjes» was een Vlaams tv-programma rond dieren dat vanaf de jaren 60 tot eind jaren 80 op BRT te zien was. De titel van het programma is gebaseerd op het refrein uit het liedje ‘Beestjes’ van Peter Koelewijn.